10. Ev - Kariyer Evi

Tanımı: Kişinin hayat yolunda verdiği meyveleri, yaptıklarını sunduğu, göz önündeki arenadır.Daha çok bu tarz kişisel tanınma iş, meslek ya da kariyer adına gelişir. Kişinin ortaya koyduğu değerler, toplum tarafında değerlendirilir. Ünlendiği, tanındığı, şanı, şöhreti tattığı alan burasıdır.

 

Toplumsal arenada tanınmak için özel bir mesleği yoksa medeni hali, evliliği, kimin soyundan geldiği, aile durumu da etkilidir. Özellikle kadınlarda annesini, anneliğini, evliliğini anlatır. Nasıl bir sosyal statü içinde olduğumuzu, ne gibi toplumsal değerler taşıdığımızı buradan anlarız. Hedeflerimize varma konusundaki kapasitemizde buradan belli olur.

 

Anahtar Kelimeler:Kariyer, iş, meslek, rütbe, toplumsal tanınma, şan, şöhret, ün, patron, müdür, üst düzey çalışanlar, kişisel etkilik, aristokrasi, statü, başarı, hedefler, ünlü, önemli kişiler, sanatçılar, topluma yön verenler, organizasyon yetkisi, saygınlık, karizma, meşguliyet alanıdır.