2. Ev - Para Evi

Tanımı: İnsanı oluşturan tüm materyalleri bu evin etkilerinden anlarız. Kişiyi bu dünyada tanımlayan maddesel ihtiyaçlarını gerçekleştiren temalar bu evdedir. Neden beslendiği, neyle doyuma ulaştığı, nelere sahip olduğunu anlarız. Değer anlayışına göre hangi dünyasal nimetlerden faydalanmak istediğini öğreniriz.

 

Sahip olduklarını değerlendirme şeklini, biriktirme alışkanlıklarını saptanırız. Maddi konulara yaklaşımını, kişisel konuları nasıl dünyaya indirdiğini bu evin temaları anlatır. Kişinin paraya, maddiyata yaklaşımı, kaynaklarını yönetme becerisini anlatır. Ayrıca kişinin üretim şekli ve kapasitesini de bu eve bakarak yorumlayabiliriz.

 

Anahtar Kelimeler:Para, maddi kaynaklar, değer verilen şeyler, maddiyat, güvenlik ihtiyacının karşılanması, sahip olunanlar, gelir, gider durumu, bütçe, banka hesabı, menkul ve gayri menkul mallar, kişinin kendi kazançları, maaşı, birebir çalışarak hak ettiği gelirler, üretim, değer yaratma kapasitesi  ve şeklidir.