4. Ev - Yuva Evi

Tanımı: Kişinin kendisini oluşturan değerler toplamıdır. Ailesini, atalarını, evini, yani geldiği noktayı anlatır. Bir şekilde onu oluşturan bilinçli ve bilinçsiz tüm gerçeklerin toplamı olarak, hayattaki köklerini belirler. Eren yaşlarda, ilk çocukluk yıllarında taşıdığı etkileri buradan psikolojik alt yapısına sirayet etmiştir.

 

Kişinin kendi anne, baba, ebeveyn ya da aile büyüklerini ifade ettiği gibi kendi yaşlılık yıllarını da anlatır. Kabuğuna, yuvasına çekildiği, hayatının son zamanlarını betimler. Toprağa, doğaya, çevreye, ülkeye tutumumuzu da anlatır. Aile içinde, genel özellikleri anlatsa da en çok baba ya da erkek figürleri vurgular.

 

Anahtar Kelimeler: Yuva, ev, aile, yaşanan mekan, ebeveynler, anne, baba, atalar, cetler, duygusal kökler, ülke, vatan, toprak, çiftlik, doğa, ekoloji, bahçe, tarım, piknik, yer altı, yeraltı kaynakları, gayrimenkul, maden, arazi, ilk gençlik ve yaşlılık yılları, psikolojik alt yapı, kaynaklardır.