Atatürk'ün Horoskobu

İYİ Kİ DOĞDUN ATATÜRK... 

19 Mayıs Gençlik ve Spor bayramını daha yeni kutladık. Atatürk, vatanı kurtarmak için Samsun’a ayak bastığı bu günü, doğum günü olarak da ilan etmiştir.

Ama Atatürk’ün doğum bilgisi net değildir. Astrolojik açıdan böyle durumlarda, hayatındaki olayları geri yansıtarak yapılan rektifikasyon, yani doğum bilgisi netleştirme işlemiyle tahmini bir sonuca varılabilir. Ben de bu amaçla, hazırlık süresi yaklaşık 2 ay süren, bir çalışma hazırladım. Öncelikle olası doğum tarihleri üzerinde bir tarama yaptım.

* Şevket Süreyya Aydemir’in 3 ciltlik “Tek Adam”ını;
* Hıfzı Veldet Velidedeoğlu’nun “Nutuk”unu;
* Mehmet Sadık Öke ve Fatih Bayhan’ın “Teyzem Latife”sini;
* İlker Balcıoğlu’nun “İnsan Atatürk”ünü;
* Fatih Bayhan’ın “Zübeyde Hanım”ını notlar alarak, dikkatle okudum.

Samimiyetle şunu söylemem gerekir ki, hayatının detaylarından ve şaşırtıcı kişisel özelliklerinden çok etkilendim. Yanısıra sayısız internet sitesi tarayarak, bilgileri detaylandırdım ve tarihleri kontrol ettim. Doğum tarihini belirlemekte bazı bilgiler daha öne çıktı.

Şöyle ki Atatürk’e doğum tarihi sorulduğunda "Annemden işittiğime göre, bir bahar mevsiminde doğmuşum"demiştir.

Manevi kızı  Prof. Afet İnan ise “Mustafa Kemal'in doğum ayı ve günü ya hiç yazılmaz veya yanlış olarak sonbahar diye gösterilir. Başka tarihleri verenler de yok değil. Halbuki kendisinden bizzat işitmişimdir bir ilkbahar günü doğduğunu. Hatta bunun mayıs olduğunu söylemiştir.”

13 yıla yakın Dışişleri Bakanlığı yapmış olan Tevfik Rüştü Aras'ın, bu konudaki açıklaması da şu şekildedir. "Atatürk'le beraber günlerce araştırıp düşünmüş, hatırlamaya çalışmıştık olayları. Okul kayıtlarına, nüfus idarelerine bakılmıştı. Bütün bunlardan sonra, Mayıs ayında doğduğu ortaya çıkmıştı. 10 mayıs ile 20 Mayıs arasına bile yaklaşmıştık.”

İngiltere Kralı 8. Edward’la resmi bir yazışma için, Atatürk’ten doğum tarihi istediğinde ise "19 Mayıs niçin olmasın?" demiştir.

Atatürk’ün eşi Latife Hanım’ın kuzeni olan Mehmet Sadık Öke, 90 yıldır aile içinde saklı tutulan gerçekleri anlatığı "Teyzem Latife" kitabında, Atatürk ile Latife Hanım arasında geçen doğum günü konusunu detaylı anlatmıştır. Bizzat Atatürk'ün Latife Hanım'a doğum tarihini “21 Mayıs gecesi” olarak söylediğini açıklamıştır. 

Atatürk’ün Horoskobu

Tüm bunları toparlayarak Atatürk’ün doğum bilgisini 21 Mayıs 1881, saat 23:47, Selanik olarak aldım. Tabii ki aşağıda açıklayacağım astrolojik teknikleri kullanıp, sağlamasını yaparak...

Önce, oluşan horoskobun üstünden kısaca bir geçelim. Burada horoskobu detaylarıyla okuyup analiz yapmaktan çok, ana figürlerin, Atatürk’ün hayatındaki gerçeklerle karşılaştırmasına ağırlık vermekteyim.

Yükselen Kova Burcu

Yükselen burç, kişinin ilk bakıştaki duruşunu, bedensel özelliklerini, öne çıkan yanlarını ifade eder ve belirleyicidir.  

Sabit özellikte olan Kova burcu, Atatürk’ün net, keskin, yerine göre sert duruşunu ifade eder. Yanı sıra Kova’nın özgün, özgür, bağımsızlığa düşkün özellikleri, Atatürk’ün ruhunun derinlerine sinmiştir. Her türlü saltanata, payitahta, mandaya karşı durmak, “ya istiklal, ya ölüm” sözünü slogan edinmek, bunu net bir şekilde ortaya koyar.

Atatürk Kova’nın aykırı, kendine özel, başkaldıran, farklılığın altını çizen yanlarını çok rahat ortaya koyar. Onun isyankar ama halkçı, düzene karşı gelen, ama herkes için yeniliği isteyen, eskiyi yıkan, inkılapçı, devrimci özellikleri yadsınamazdır.

Kovanın verdiği tüm özellikleri kendisinde görmek mümkündür. En basit örnekle, toplu bir fotoğrafta bile karizmasıyla kendini belli eder. Net ama aykırı bir duruş sergileyen tavırıyla hafızalara kazınmıştır. Kalabalıklar içinde bile yalnız kalmış, ama ideallerinden asla vazgeçmemiştir. Radikal kararlar almaktan, hızlı çıkışlar yapmaktan, devrimci, bugüne kadar düşünülmemiş formüller geliştirmekten çekinmez. Yakın arkadaşları ondan her zaman beklenmeyeni beklemişlerdir. İnsanları çarpan, etkileyen, çelik bir duruş sergilemiştir.

Güneş İkizler Burcu

Güneş burcu, kişinin genel özelliklerini, karakterini, benlik yapısını belirtir. Güneş’in  İkizler burcunda yerleşimi ise kişiye yüksek entellektüel kapasite verir. Bu etki, kişinin zihinsel faaliyetlerinin öne çıktığını, statejik kararlar aldığını ve hesaplamalarını çok yerinde yapıldığını vurgular. Bilgiye verdiği değeri ve bitmeyen öğrenme isteğini anlatır.

Atatürk’ün yüksek statejist kişiliği, bu zihinsel kapasitenin en yüksek ifadesidir. Kitap okumaya düşkünlüğünü, yakınları “eline aldığı kitabı bitirmeden uyumazdı” şeklinde tanımlıyorlar. Yine İkizler etkisiyle çok zengin bir kütüphanesi olması, hatta okuduğu kitaplar üstüne notlar alması ilgi çekicidir. Çeşitli araştırmalarda 3 bin 997 kitap okuduğu ve sahip olduğu kitap sayısının 10,000'i bulduğu tesbit edilmiştir. Kendisi de yakın arkadaşlarından birine; ''çocukluğumda elime geçen 3-5 kuruşu kitaplara vermeseydim bunları yapamazdım'' demiştir. Kitap sevgisinin bu kadar aşkın olduğu bir İkizler burcu olarak, Çanakkale Savaşı sırasında gemici feneri altında 37 kitabı, en az 2’şer 3’er kez okuduğu da bir başka gerçektir. Latife Hanım’dan ayrılırken, bırakması için kitap listesi yapması, kitaba verdiği önemi bir kez daha gösteriyor. Çeviri yaptığı çok bilinmese de, yazdığı geometri kitabı ve matematiğe kattığı yeni tanımlamalar hepimiz tarafından bilinmektedir.

Mektup yazmasını sevdiğini, kişisel ajanda tuttuğunu da Nutuk’una zemin oluşturmasından biliyoruz. İkizler’in gazetecilikle ilgili temasına uygun olarak, bir dönem Minber Gazetesi’ne de ortak olmuştur.

Tüm eğitim hayatı boyunca bazı kısmetsizliklerle, çeşitli okullara girmiş, ama genelde yüksek derecelerle mezun olmuştur.

Yabancı dillere de ilgisi sayesinde ileri derecede Fransızca ve az Almanca biliyordu. Ama Türkçe'yi en iyi derecede ve etkili kullanmakta ustaydı. Türk Dil ve Tarih Kurumu çalışmalarını yakından takip ederdi.

İkizler temasının hayatına yaptığı diğer vurgulara bakarsak, arkadaşlarıyla sürekli istişare halinde olduğu hepimiz tarafından bilinen bir gerçektir. Az bilenen yanlarına baktığımızda ise nükteden, esprili, kıvrak akıllı olduğunu görürüz. Fıkralarla, küçük esprililerle ciddiyetinden ödün vermeden yakınlarına hitap etmiştir. Yanı sıra briç, tavla, bilardo, poker gibi oyunları iyi derecede oynadığı anlatılmaktadır.

Güneş İkizler’in Atatürk’ün horoskoptaki yerleşimi aileyi, evi, ebeveynleri ve vatanı anlatan 4. ev aksında olması, kişisel özelliklerini en çok bu alanlarda gösterdiğini anlatır.

Yanı sıra ailesindeki değerleri ifade etmektedir. Büyük babasının ilkokul öğretmeni olması, babasının memurluk yapması, ardından ticaretle ilgilenmesi İkizler vurgusunu anlatır. Ayrıca babasının vefatından sonra annesinin tekrar evlenmesi, diğer babasının da memur olması ilginçtir.

Kökleriyle, Türklüğüyle övünmesi, vatan toprağını korumak için kendisini ortaya koyması Güneş’in 4. evdeki yerleşimine verilecek en iyi anlamdır. “"Hattı müdafa yoktur,sattı müdafa vardır. O satıh bütün bir vatandır" sözü sanki hayatının özetidir.

Ay Balık Burcu

Ay burcu, kişinin hem duygusal özelliklerini, hem de bedensel yapısını anlatır. Ayrıca erkek horoskobunda annesi,  eşi ve etrafındaki kadınları da ifade eder. Ay burcunun Balık’ta olması kişinin naifliğinin göstergesidir. Balık’ın kırılgan, dağılan, kurban olan enerjisi duygular, sağlık ya da dişi figürler üzerinden ortaya çıkar.

Atatürk’ün hayatına annesine olan hassaslığı herkes tarafından bilinir.

Annesinin hayatına bakıldığında ise, bir çok çocuğunu ve eşini kaybetmiş, ikinci kez evlenmek zorunda kalmış, çok sevdiği, “Sarı Mustafa’m” dediği oğluna hep hasret yaşamıştır. Balık temasına uygun olarak fedakar, kendini kurban etmiş, kırılgan bir anne profilini görüyoruz.

Yanı sıra Atatürk’ün hayatındaki diğer kadınlara bakıldığında aynı hassasiyet ve kayıplar öne çıkar. Kadınlardan yana şanslı olmadığını, duygusal ilişkilerde yenilgiye açık olduğunu söylemek yanlış olmaz. Eşi Latife’yle fikirsel olarak çok iyi anlaşsalar da duygusal gerginlikler yaşamışlardır. Üvey babası tarafından akrabası olan Fikriye Hanım’la ise netleşmeyen, adı konulamayan bir ilişkisi olduğu düşünülmüştür.

Atatürk’ün kişisel duygu dünyasına bakarsak, Balık temalarını çok daha rahat görürüz. Başta naif şeylerden hoşlandığı ama duygularını pek kolay dile getirmediği göz çarpar.

Derin ruhunu ifade etmek için müzik ya da danstan zevk duyar. O dönem için uç beğenilerden olsa bile opera ve baleden hoşlanır. Çok iyi zeybek oynadığı, vals yaptığı, dans etmekten çekinmediğini biliriz.

Balık’ın hassasiyetiyle insanları kişisel istekleri için rahatsız etmekten çekinir. Hayatına tanık olanların anlattığına göre, bir gece kaldığı kompartımanda eksik olan battaniye ve yastığı istemeden sabahlamıştır.

Yine Balık özellikleriyle suyu sevmesi günde 2, 3 kez duş alması oldukça ilginçtir. Tabii ki denize olan bağlılığı, sağlığında Florya’da yüzmesi, son dönemlerini Savarona’da geçirmesi, deniz görmek istemesi de belirleyicidir.

Yanı sıra içkiye olan bağımlılığı, zaten hassas olan sağlığını daha da zayıflatır.

Ne kadar karizmatik bir duruş sergilese de, bedensel olarak hassasiyetler taşımaktadır. İlk öğrencilik yıllarından itibaren bazı rahatsızlıklar geçirmiş, hatta uzun yatak istirahatleri yaşasa da, yine fedakarlık temasıyla üstünde durmamıştır.

Balık burcunun sezgisel özeliklerinin vurgulu olduğunu, hem kendi rüyalarına önem vermesinden, hem de yanında çalışanlara rüyalarını sormasından da anlıyoruz. Hatta annesinin ölüm haberini almadan az önce rüyasında görmüştür.

Bu yüksek Balık sezgisiyle, zaman zaman yaptığı saptamaların kehanetsel özellikler taşıdığı da görülür. Örneğin Rusya’nın güçlü olduğu dönemlerde, “60 yıl sonra 60 parça olacak” demiştir. Yanı sıra General McArthur’la 1932 yılında yaptığı ve bir dergide yayınlanan konuşmasında, 2. Dünya savaşının tarihinden, Rusya, İtalya, Almanya, İngiltere, Amerika gibi ülkelerin ve Hitler, Mussolini gibi diktatörlerin durumlarına dair hayret verici doğrulukta öngörümlerde bulunmuştur.

Boğa Burcundaki Gezegen Toplanması

(Venüs, Satürn, Jüpiter, Neptün, Kiron, Pluton Boğa burcunda stelyum)

Gezegenleri birbirinden ayırmadan bakıldığında, Boğa etkisinin Atatürk’ü daha kararlı, serinkanlı ve barışcıl yaptığını görürüz. “Yurtta sulh, cihanda sulh” sözünün önemi tartışılmaz.

Boğa’dan gelen etkiyle doğaya, yeşile düşkünlüğünü, Atatürk Orman Çiftliği ya da Yalova Termal’deki ağaçlara verdiği hassasiyetinden görürüz. Türkiye’de olmayan ağaç ve bitkileri getirtirmiş, yetiştirilmesini teşvik etmiştir. Yine Yalova’da ağaç kesilmesine engel olması sonucu ortaya çıkan Yürüyen Köşk’ü hepimiz biliriz.

Boğa’nın konfirmist, yeme, içmeye düşkün, rahatı seven yanı ise uzun yemek ve içki masalarına yansımıştır. Ama bu masalar yükselen Kova enerjisiyle arkadaşlar, idealler çevçevesinde toplanmış, Güneş İkizler enerjisiyle fikir alışverişlerine, tartışmalara ama, Boğa etkisiyle pratik, kalıcı, barışcıl ve çözüme giden sonuçlara zemin olmuştur.

Sanat sever Boğa enerjisiyle Rumeli türkülerini ve Türk Sanat müziğini ne kadar sevdiğini, çeşitli sanatçıları masasında ağırlayarak, onlara eşlik ettiğini biliriz. Hala onu anarken sevdiği şarkıları söylemeden de edemeyiz. O da müziğe ilgisi sebebi ve Boğa’nın pratikliğiyle, çocuk yaşlarda kendisine oyuncak tamburlar yapıp, çalmıştır. Daha ilerki yıllarda ise geliştirilen bir saz aletine Cümbüş adını vermiştir.

Boğa’nın estetik zerafetiyle kıyafetlerini özel tasarladığı, diktirdiği, renk, kumaş ve dokulara önem verdiği bilinir. Kokuları ama en çok kolonyayı sever, sık sık kullanır. Dekorasyona önem vermiş, ama daha çok sadeliğini, ergonomikliği tercih etmiştir.

Ancak Boğa’nın sahipleniciliği ile, yakın arkadaşlarına göre, eli dar olarak görülmüştür. Kendisine bolca hediye gelen kravatlarınından birini bile vermediği aktarılmıştır.

Boğa’daki bu gezegen toplanmasının yakın çevre ve iletişimi ifade eden 3. evde olması hızlı bir hayatın habercisidir. Bu ev kardeşleri de kapsadığı için, bol gezegen bol kardeşi de anlatmaktadır. Öz ve üvey kardeşleri yanı sıra akranları, arkadaşlarıyla ilişkileri hayat boyu devam etmiştir.

Bu evin diğer özelliği olan kısa yolculuklar, seyahatler gündelik hayatının bir parçasıdır. İletişim evinin bu yüksek kapasitesi sayesinde, fikirlerini net ve etkili bir şekilde ifade etme gücü, kalıcı işler yapabilme kapasitesi, hatta dehası bu kişisel yerleşime özeldir.

Mars Koç Burcu

Mars burcu, kişinin motivasyon şeklini, eril gücünü ve fiziksel kuvvetini gösterir. Mars’ın yönettiği Koç burcunda olması ise asaletli bir konumdur. Kişi, girişim gücünü yeri geldiğinde, cesur bir şekilde ortaya koyacak, gerekirse sonuna kadar savaşacaktır. Hırsını, eril gücünü kontrollü kullanacak, adaletten ödün vermeyecektir. Sesini yükseltmesini bilecek ama her şeye tepki verme gereği duymayacaktır.

Atatürk’ün hayatına baktığımızda savaşçı özelliklerinin oldukça vurgulu olduğunu görürüz. Zira 10. ev yani kariyer noktası bu gezegen tarafından yönetilmektedir. Başkomutan, mareşal, gazi gibi aldığı ünvanların çoğu askeridir.

Okul hayatından itibaren askerlik mesleği içinde yer almış, tüm görevleri hakkıyla yerine getirmiş, cepheden cepheye at sürmüştür.

Yeri gelmiş şarapnel yarası almış, yeri gelmiş attan düşüp kaburglarını kırmış, yeri gelmiş gözünden sakatlanmış, böbreklerinden hastalanmış, ama hiçbir zaman savaşı bırakmamıştır. “Ben size savaşmayı değil ölmeyi emrediyorum” sözü ancak bu kadar kuvvetli bir komutanın ağzından çıkınca etkili olur.

Yine içinde bulunduğu şartları düşünerek “geldikleri gibi giderler” diyebilmekte aynı gözüpek, yenilmez savaşcı özellikleri sayesindedir.

Doğum Bilgisi Netleştirme (Rektifikasyon) İşleminden Bazı Kısımlar

Yukarıda aslında sonucunu gördüğünüz horoskop için, doğum bilgisi netleştirme işleminde pek çok astrolojik teknikten yararlandım. Yanı sıra Solar Fire, Jig Saw ve Janus astroloji programlarını kullandım.

Ancak kullandığım en önemli data Atatürk’ün hayatındaki olaylardır. Olayların, tarih ve lokasyon bilgisine göre çıkarılan haritalarıyla, bir çeşit sağlama işlemi yaparak, geri öngörümlerde bulundum.

Kronolojik olarak önce yaşadığı olayı, sonra da astrolojik bilgileri aktarmaya çalışacağım. Aslında çalışmanın bütününü değil, bazı kısımlarını özetliyorum. Ancak bu kısım teknik bir çalışma olduğu için, kısa açıklamalar versem de, astroloji bilgisi gerektirmektedir. Verilen tarihlerdeki haritaları değerlendirirken en fazla 1,2 derecelik orb kullanarak detayları yakalamaya çalıştım. Ama çoğu zaman exact yani tam açılar işimi kolaylaştırdı.

Transit ve Progress Tekniklerle Analiz Dökümü

1888 yıllı içinde eğitim hayatına başlamış, hocaların ilgisini çekmiştir. Bu sırada maddi, manevi genişleme getiren transit Jüpiter 10. evden, kariyer noktasından geçmektedir.

Ancak bir müddet sonra babası hastalanmış, yaşadığı ekonomik zorluklar, üst üste kaybettiği çocukları yüzünden, ruhen çökmüş ve ardından vefat etmiştir. Babasını da ifade eden natal Güneş’in üzerinde, kayıpların ifadesi transit Neptün’le ve büyük dönüşümlerin simgesi transit Pluton kavuşumdadır.

 Annesi çocuklarını alıp, önce dayısının çalıştığı çiftliğe gitmiş, ardından eğitim için geri dönmüş, yeni bir aile düzeni kurmuştur. Progress’te aileyi ifade eden 4. evde Yeniay doğmuş, hayatında yeni bir sayfa açmıştır.

13 Mart 1896 tarihinde Manastır Askeri İdadisi yani liseye giriş yapmıştır. Tam o gün askeri göstergelerin gezegeni transit Mars yükselen derecesi olan Asc üzerindedir. Primary direction’da kariyer göstergesi Mc ile kişisel gösterge Asc kare yapmaktadır.

Eğitimi başarıyla bitip, bu kez 13 Mart 1899 tarihinde İstanbul'da Harbiye Harp Okulu'na girmiştir. Aynı gün eğitim hayatını da kapsayan 3. evi yöneten transit Venüs kişisel nokta Asc’deyken, transit Jüpiter yüksek öğrenimi anlatan 9. Evde girişindedir.

3 senelik başarılı bir Harbiye öğreniminden sonra 10 Şubat 1902'de bu okulu Teğmen rütbesiyle bitirmiştir. Başarının gezegeni transit Jüpiter kişisel nokta Asc’dir. Progress’te Dolunay yaşamaktadır.

Öğrenimine Harp Akademisinde devam etmiştir. 1903 yılında Üsteğmen olmuştu. 11 Ocak 1905 tarihinde de Kurmay Yüzbaşı rütbesiyle Harp Akademisinden mezun oldu. Bu süreçte hayata yeni bir sayfa açan, sorumluluklar gezegeni transit Satürn kişisel nokta Asc’de üzerinden geçmiştir.

19 Nisan 1909'da İstanbul'a giren Hareket Ordusu'nda Kurmay başkanı olarak görev aldı. 31 Mart Vakası başarılı bir şekilde bastırmıştır. Yine tam bugün askeri mücadelenin ifadesi transit Mars kişisel derece olan Asc’dedir. Yanı sıra açık düşmanları ifade eden 7. evdeki, isyanların gezegeni natal Uranüs üzerinde, iyicil transit Jüpiter geçmektedir.

12 Eylül 1910 tarihinde Fransa'da düzenlenen Picardie Manevraları'na gönderilir. Uçakların deneme uçuşların izlediğin anda uçaklardan birisine binmesi teklif edilir fakat yanında bulunan komutanın uyarması üzerine uçağa binmekten vazgeçer. Uçak ise yere çakılır ve içinde bulunanlar ölür. Yolculuklar evindeki kötücül natal Satürn’ün üstündeki transit Satürn zorlukların habercidir. Ancak kararlılığını anlatan transit Mars’ın, gizemler evi olan 8. evden, sezgilerinin açık olduğunu anlatan natal Ay’a yaptığı karşıtlık, hayatı için dönüm noktalarından biridir. Yanı sıra iyicil transit Venüs’ün kariyer noktasına yaptığı karede dikkat çekicidir. Primary directionda Ay Neptün karesi vardır.

Trablusgarp Savaşı sırasında Libya'daki Tobruk taarruzunu başarılı bir şekilde yönetir.  16  Ocak 1912 taarruzunda Derne'de sol gözünden muhtemelen kalıcı bir şekilde yaralandı. Kayıpları anlatan 12.evdeki ani olayların gezegeni transit Uranüs üzerindeki transit Güneş, Ay balsamik fazın yanı sıra yaralanmaları anlatan transit Mars’ın, güçlü malefik natal Pluton üzerinde kavuşumu zorlayıcıdır.

Bir ay hastanede tedavi gördükten sonra, 6 Mart 1912'de Derne komutanı oldu ve burada başarılı savunma muharebeleri yaptı. Asc yakınında doğan Yeniay ve yine Asc’ta gelen iyicil transit Venüs gözlenmektedir.

18 Mart 1915'te Çanakkale Boğazını geçmeye kalkan İngiliz ve Fransız donanması ağır kayıplar verince Gelibolu Yarımadası'na asker çıkarmaya karar verdiler. İtilaf Devletlerine "Çanakkale geçilmez! " dedirtti. Artık Anafartalar Kahramanı olarak anılıyordu. Yıldızını parlatan, dahi yönünü ortaya çıkaran transit Uranüs, iyicil natal Venüs’le Asc üstünden geçmiştir. Başarının gezegeni transit Jüpiter kişisel ev 1.de, açık düşmanlar evindeki natal Uranüs’e karşıt yapmaktadır. Primary direction’da savaşçı Mars’la zeki Merkür karesi gerçekleşmekteydi.

10 Ağustos 1915 Çanakkale Conkbayırı'nda bir şarapnel parçasının göğsündeki saati parçalamasıyle ölümden dönmüştür. Açık düşmanları ifade eden 7. evden geçen transit Güneş’in, yaralanmaları ifade eden Kiron’a karesi sırasında, transit Venüs’ün tam 7. Ev girişinde olması iyicil etkileri vurgular.

1917'de İstanbul'a geldi. Velihat Vahidettin Efendi'yle Almanya'ya giderek cephede incelemelerde bulundu. 25 Mayıs 1918’de böbrek rahatsızlığı sebebiyle tedavi için İstanbul'dan Viyana'daki kaplıcalara tedaviye gitti, ancak net sonuç elde edilmedi. Transit Güneş akut olayların ifadesi natal Mars’ı aydınlatmaktadır. Transit Mars ise zaten hassas sağlığını ifade eden natal Ay’a karşıt, tehlikeleri evi olan 8.ev girişindedir. Böbrekleri sembolize eden Venüs ise belirsizlikler gezegeni Neptün’den kare almaktadır. Aynı dönemde yaşadığı bir başka etki olan,  hastalıklar evi 6.evdeki progress Yeniay, olayların uzun süreceğini haber verir. Kişisel gösterge olan progress Asc ise akut olayları anlatan natal Mars üzerinde, progress Mars ise Asc yöneticisi natal Satürn üzerindedir. Primary directionda kişisel konuları anlatan Asc ile duyguları ve bedeni vurgulayan Ay karesi yaşanmıştır.

1918 Mondros Mütarekesi  sonrası 1919’da Dokuzuncu Orduya geniş yetkilerle Müfettiş olarak atanır. Türk Kurtuluş Savaşının 15 Mayıs 1919'da Yunanlıların İzmir'i işgali sırasında düşmana ilk kurşunun atılmasıyla başlaması üzerine, 15 Mayıs’ta  natal Pluton’u ve önemli IC, MC aks üstünde yaşanan Ay Tutulmasının ardından, 16 Mayıs İstanbul'u terkeder.

19 Mayıs 1919 sabahı Samsun'a ayak basar. Tam o sırada transit Güneş ve transit Mars dönüşüm gücünü gösteren natal Pluton üstünde, vatanı, toprağı ifade eden 4.ev girişindedir. Başkaldıran transit Uranüs natal Güneş’e kare yapmaktadır. Progress Güneş savaşçı natal Mars’la karededir. Aynı zamanda savaşçı Progress Mars, barışcıl Venüs’le kavuşumda, barış için savaşı anlatmaktadır. Güçlü dönüşümlerin habercisi progress Pluton ise, uzun yıllar etkili olacak pozisyonun yerleşmiş, vatanı ifade eden dip nokta IC üstüne gelmiştir.

Çok sevdiği askerlik mesleğinden istifa ettiği gün olan 8 Temmuz’da ise duygularını ifade eden transit Ay Tam MC’de kariyer noktasındayken, transform gezegeni transit Pluton, askerlik göstergesi natal Mars’a karededir.

23 Nisan 1920’de Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisini açar. Tam o gün transit Güneş, kalıcı değerleri, sorumlulukları  anlatan natal Satürn üstündedir. Dernekler, meclisler evin olan 11. Ev yöneticisi transit Jüpiter, toplumsal onay alacak 7.ev girişden, natal Jüpiter’e kare yapmaktadır. Çocuk bayramı ilan edilen bugünde transit Ay’ın çocukları da anlatan 5.evden transit Güneş’e yaptığı kare dikkat çeker. Anacak Atatürk bu güzel günde, ciddi bir diş ağrısı çekmekteydi. Transit Mars krizleri ifade eden 8. evden natal Mars’a ve yanı sıra transit Güneş natal sorunların gezegeni Satürn’e tam karşıt pozisyondadır. Primary direction’da Savaşçı Mars ile kişiyi anlatan Güneş arasında kare yaşanmaktadır.

Devamında silahlı micadele yıllarına girilmiştir. Bu dönemden 26 Ağustos 1922’de Büyük Taarruz, Başkomutan Meydan Muhaberesinden zaferle çıkılmıştır. Cesaretin gezegeni progress Mars’ın kişisel nokta olan Asc’ye karesi devam etmektedir. Tam zafer anına bakıldığında savaşçı transit Mars, gidilmesi gereken yol olan Kuzey Ay Düğümü üzerindedir. Olgunluğun gezegeni transit Satürn ise natal Mars karşısındadır.

14 Ocak 1923’te annesi Zübeyde Hanım İzmir'de vefat eder. Annesi, ilk olarak yakın bir tarihte, transit Mars natal Ay’ın üstünden geçerken rahatsızlanmıştır. Vefatı sırasında, transit Güneş kontrol dışı olayları anlatan 12.evden geçerken, yanında olamamıştır. Mezarını ziyaret ettiği gün transit Güneş Asc üzerindeyken, transit Ay ise natal Güneş’in üstündedir.

29 Ocak  1923 Latife Hanım'la gösterişsiz bir nikah töreni ile evlendi. Eşin göstergesi 7.ev yöneticisi olan transit Güneş kişisel 1.evde, eşi anlatan Ay ise aşk evi 5.evdeydi. Sosyal statü yanı sıra evliliği de anlatan 10.ev göstergesi transit Mars ise natal Mars üstündedir.

Ard arda yaşanan anne vefatı ve evlilik olaylarında, duyguları, eşi ve anneyi anlatan progress Ay nataldeki hassas, dağılan Ay’a tam karşılık yapmaktadır.

29 Ekim 1923’de saat 20:30’da Ankara’da, Türkiye Cumhuriyetini ilan eder ve cumhurbaşkanı seçilir. Kişinin kendisini anlatan progress Güneş’le kariyeri ifade eden Mc karşıtlığı oluşmuştur. Transit Jüpiter kariyerin en üst noktası olan Mc’dedir. Transit Güneş ve bazı gezegenler, Atatürk’ün horoskobunda Boğa’daki stelyuma karşıt bir Akrep stelyumu yaparlar.

Türkiye horoskobu üzerindeki detaylı değerlendirmeyi, Atatük’ün horoskobu üzerinden, son bir sağlama olarak ayrıca aşağıda yaptım.

Evliliği 5 Ağustos 1925 tarihinde son bulur. Sert etkileri anlatan transit Satürn kişisel alan olan Asc’ye kare ve ilişkilerin ifadesi natal Venüs, kısıtlamaları anlatan natal Satürn ve gelişimi anlatan natal Jüpitere karşıt yapmaktadır. Transit Güneş eşin hanesi 7. ev girişinde, Dsc’dedir. Transit Ay özgürlüğe düşkün Kova’da ve transform gezegeni natal Pluton karesindedir. Bir gün önce yaşanan kişinin kendisini ve ilişkilerini anlatan, Asc-Dsc aksındaki Ay Tutulması önemlidir.

16 Haziran 1926 Çarşamba günü İzmir'e gitmek üzere seyahatte bulunan Gazi Mustafa Kemal Paşaya suikast yapacakları ihbarı üzerine, suikastı fiilen yapmakla görevli olanlar, suç vasıtaları olan bomba ve silahlarıyla birlikte yakalanmışlardır. Nutuk yazım sırasında 22 Mayıs 1927 gecesi bir kalp spazmı geçirir. Daha sonra 15 Ekim 1927’te meclis Nutuk’u okur. Tüm bu süreçte zorlukların gezegeni Satürn Mc’den tepe noktasından transit etmektedir.

9 Ağustos 1928’de Sarayburnu'nda yeni Türk Alfabesi ile ilgili konuşma yapar. Devrimlerin sembolü transit Uranüs kalem tutan Mars üstündedir. İletişim evinde transit Jüpiter natal Jüpiter kavuşumu yaşanmaktadır. İletişim gezegeni transit Merkür Dsc üstünde, girişimci transit Mars natal Güneş üstünde, halkın ifadesi transit Ay ise dönüşüm gezegeni natal Pluton üstündedir.

16 Haziran 1934’te Büyük Millet Meclisi bir yasa geçirerek Gazi Mustafa Kemal'e  Atatürk soyadını verme kararı alır. Transit Güneş transit Venüs’le birlikte, tam tepede, Mc’de ve natal Güneş’e karşıttır. Transit Jüpiter’de natal Jüpiter karşılığı da 3, 9 iletişim aksını hareketlendirmiştir.

22 Ocak 1938’de muayene edilmiş ve  ilk defa Siroz teşhisinin konulmuştur. Transit Güneş hastalıkların evi 12.evde, transit Ay krizlerin evi 8.evdedir. Karaciğer göstergesi de olan transit Jüpiter’in Asc’de olması manidardır. Ancak birden bile gelen etkilerin sembolü transit Uranüs natal Jüpiter’le kavuşumdadır. Yaklaşmakta olan sert transit Satürn’ün akut olayları anlatan natal Mars’a kavuşumu dikkat çekicidir.Progresste hastalıklar evi olan 6.evde doğan Yeniay sondördün safyasında, progress Güneş, progress Ay karesindedir. Aynı zamanda krizler evini olan 8.evi yöneten progress Merkür’ün progress Güneş içinde olması es geçilmemelidir.

10 Kasım 1938’de vefat eder. Ruhu şadolsun, mekanı cennet olsun....

Ancak naaşı 10 Kasım 1953’de ebedi istirahatgâhı Anıtkabir’e gömüldü. Toprağa kavuştuğu anda, ölüm evi olarak da bilinen 8.ev yöneticisi transit merkür tam tepede Mc’de, natal Pluton’a karşıttır. Aynı zamanda, progress Mc tam natal Asc’de, progress Güneş natal Dsc’de, progress Asc ise natal Pluton üzerindedir. Progress Ay Boğa stelyumunun karşısındadır.

Türkiye Cumhuriyeti  & Atatürk Horoskobu

Atatürk’ün horoskobuyla, kurucusu olduğu Türkiye Cumhuriyeti arasında astrolojik bağlantılar olması gerekir. Bu mantıkla, doğum bilgisi oldukça net olan, Türkiye Cumhuriyeti horoskobunu, Atatürk’ün horoskobunu sağlama amaçlı kullandım.

İlk bakışta Atatürk’ün Ay’ının Türkiye Cumhuriyeti’nin tam tepe noktasında, Mc’de olduğu görülmektedir. Bu hem duygularının, duygusallığının, annesinin, hayatındaki kadınların ve ülkeler astrolojisindeki ifadesiyle halkın ne kadar ön planda olduğudur. Tabii ki Balık etkisiyle hassaslık, fedakarlık, kurban olma, kendinden vazgeçme temaları vurguludur.

Atatürk’ün haritasındaki Boğa stelyumuna karşıt olarak, kurduğu ülkenin Akrep stelyumu taşıması da ilginçtir. Gezegen gezegen analiz edildiğinde daha detaylı yorumlar da yapılabilir.

Başkomutan olarak öne çıkan Atatürk’ün savaş gücünü anlatan Mars’ınında vurgulu olması gerekir. Türkiye Cumhuriyeti Mars’ına tam karşıt duran Mars’ı bunu anlatır. Her iki horoskoptaki Mars’a tam üçgen yapan Atatürk’ün Asc yani yükselen derecesi krizlerin evi 8.evdendir. Yine Atatürk’ün Mars’ı Türkiye Cumhuriyeti Asc’sine tam kare yapmaktadır.

Atatürk’ün açık düşmanlara karşı durabilmeyi, devrimler yapabilmeyi ifade eden Uranüs’ü Türkiye Cumhuriyeti horoskobunda kadersel bir nokta olan Kuzey Ay Düğümü üstünde ve kendi Uranüs’üne karşıttır. 

Atatürk’ün Mc yani kariyer noktası, Türkiye Cumhuriyeti’nin Mc, kariyer noktasını yöneten Jüpiter üstündedir.

Bu astrolojik sağlamayı daha pek çok detay ekleyebiliriz. Ama konumuz yorumdan ziyade kontroldür.

Her rektifikasyon yani doğum bilgisi netleştirme işlemi gelişime açıktır.

Bende de benden önce yapılanların, sayın hocam Hakan Kırkoğlu ve değerli büyüğüm Yücel Sügen’in değerlendirmeleri üstünde çalışarak yol aldım. Sayın hocam Öner Döşer'in aktardığı bilgileri kullanarak değerlendirmeler yaptım. Tüm analizler tamamen teknik ağırlıklıydı. Bu derin çalışmanın sonucunda çok mutluyum. 

Bana göre, bugün Atatürk'ün doğum günü...  Tam 130 yıl önce bugün... 

Bu horoskobu, ona bir doğum günü hediyesi olarak, size sunmak ise ayrı bir heyecan...

Son noktayı koyarken, şu andaki yükselen burcun (21. Mayıs. 2011, 00:57) Atatürk’ün yükselen derecesi olması da, astrolojik eşzamanlığın şaşmaz ama şaşırtan bir göstergesi olarak, bana bir hediye olsa gerek...

Unutmayalım ki, yıldızlar sadece karanlık geceleri aydınlatmıyor!

Esenliklerle,

 

Astroloji Uzmanı


21 Mayıs 2011, Erenköy

www.asudeargun.com
www.facebook.com/AsudeArgun
www.twitter.com/AsudeArgun