Açı Kalıpları

T-Kare Açı Kalıbı

İki kare ve bir karşıt açının birleşmesinden oluşur.

Üçlü bir problemden oluşan büyük bir gerilim getirir. İki mücadele alanı ve bir gerilim hattı vardır. Öncelikle karşıtlığın hangi gezegenleri ve hani temayı içerdiğine bakmak gerekir. Uzlaşı yaratmaya, konuları anlamaya çalışılır.

İki karenin birleştiği, Tepe noktası (Apex) karşıtlıktan doğan çekişmenin dışa vurulduğu noktadır. Bu noktada büyük bir hırs ve gerçekleştirme isteği verir. Çözüme ulaşmak için birbiriyle çelişen ve zıtlaşan konuları anlamak gerekir.

Büyük Kare Açı Kalıbı

 

Burada karşılıklı 4 kareyle, büyük bir kare oluşur.

Her bir enerji bir diğeriyle mücadele içindedir. Kişi için çok büyük bir motivasyon kaynağıdır. Sürekli yapılanma içinde olmalıdır.

İyi kullanırsa hırs oluşturur, güçlükleri zorlama direnci verir. Üstesinden gelemezse kurban olma, zincirlere bağlı yaşamaya zorlar.

Çıkış yolu gerçeği, şartları kabullenmekle başlar. Kişi bununla yaşamayı öğrenmeli, içindeki gelgitleri durdurmalıdır.

Büyük Üçgen Açı Kalıbı

 

Üç üçgen açının aynı element içinde bir üçgen oluşturması bu açı kalıbını oluşturur.

Çabasız gelen şansı, yeteneği, doğal kapasiteyi anlatır. Güçlü, şanslı, üstün yönleri gösterir. Kişi her şeyi doğal akışla, seyriyle değerlendirdiğinde olayların hiç zorlanmadan aktığını görecektir.

Ancak harekete geçirecek sert bir açı yoksa tembellik, atalet, hayalcilik de verebilir. En kötüsü bu üçgen içinde kötü enerjilerde engellenmeden dolaşabilir.