Altmış

60 derece

Tanımı: Birbirine yakın özellikler taşımasa da, birbirleriyle çelişmeyen özelliklerin ortak amaçlara uygun hareket edebilmesini sağlar. Bu açı birbirine yardım eden insanlar gibidir. Bir tarafın katkısı yeterli olmaz. Her iki tarafta yardımda bulunmaya heveslidir. Biri elini uzatınca diğeri de uzatır. İletişime açık destek enerjilerini anlatır. çok dominant bir açı olmasa da destek sayladığı için önemlidir.

Anahtar kelime: Destek, iletişim, farklı kulvarda ama dost enerjiler

Güneş Altmışlıkları: Güçlü, önemli kişilerden ya da enerjilerden alınan destekle beslenen gezegen daha yaratıcı özelliklerini sergiler. Kendini gerçekleştirmek, enerjisini sergilemek için destek alarak daha güçlenir. Kişinin hayatında önemli dostluklar değer taşır.

Ay Altmışlıkları: Duygularının yardımıyla enerjisini kontrol etmekte, sezgilerini kullanmakta zorlanmaz. Özellikle açının irtibat kurduğu gezegen üzerinde kadınsı, dişi figürler önem kazanır. Beslemek, korumak, büyütmek için fırsatları değerlendirebilir.

Merkür Altmışlıkları: İletişim gücünü vurgulayan bu enerji ve açı irtibatı sayesinde akıl birliği yapmak, olayları anlamlandırmak daha kolay olur. Zihnin çalışması açının sayesinde başka enerjilere de kolayca aktarılır. Fikirlere açık, kolay kavrayan bir mantıksal yapı ortaya çıkar.

Venüs Altmışlıkları: Değerler, ilişkiler önem kazanır. İki gezegenin birbirine yaptığı açı kazançlı ve güzel temalara vurgu yapar. Kişinin karakteri üzerinde bu etkilerin olumlu yönleri vurgulayarak ortaya çıkması gözlemlenir. İlişkiler daha da ön plandadır.

Mars Altmışlıkları: Gezegenin açısal bağlantı kurduğu diğer gezegenle kavga etmek yerine güç birliğine varmak doğru kavramdır. Kişilik özelliklerinde de bu etki ortaya çıkar. Kişiyi kızdırmak için fitili ateşlemeye yardım etmeniz gerekir. İrtibatta olduğu gezegen konunun fitilini oluşturur.

Jüpiter Altmışlıkları: Bir yandaki enerjinin artışı ya da hareketi, kişinin genişleme isteğine de destek olur. kişi kendini geliştirdikçe açısal bağlantıda bulunduğu gezegende olumlu etkiler alır. Bu yardımlaşmanın pozitif etkileri, abartıdan uzak kalındıkça kişi üzerinde de görülür.

Satürn Altmışlıkları: Kişinin yaşadığı zorluklar, engeller aslında kötücül değil, daha iyicil etkiler taşır. Açısal olarak iletişim kurduğu gezegenle ilişkisi disiplin edici, derleyici, toparlayıcıdır. Zorlukları yenmek konusunda da yine etkileşimde olduğu bu gezegenin etkisi ortaya çıkar.

Uranüs Altmışlıkları: Uyarılmaya açık, değişime hevesli, özgür ruhunu destekleyen temalar duyarlıdır. Açı sayesinde iki ayrı enerji birbirini olumlu yönde destekler hale gelir. Farklı fikirleri, orijinal tavırları iletişim içinde aktarmak, karşı gezegenin etkilerini de anlamak konusunda olumlu tavırlar sergiler.

Neptün Altmışlıkları: Normalde olayları tamamen kapladığı, yoğun bir sis bulutu içinde bıraktığından gerçekten uzaklaştırır. Ancak bu açı sayesinde gerçeklere yaklaşmak için açı bağlantısı kurduğu gezegen kullanılır. Bilgi ve destek bunu gerçekleştirmekte etkili olur.

Pluto Altmışlıkları: Gücünü dengeli kullanmak için olumlu destekler alır. Küllerinden tekrar doğmak için daha mantıklı, dostane çabalar içinde olabilir. Sonuna dek direnmek, büyük değişim için eğilmeyip, kırılmak yerine adım adım gitmenin yardımı görür. Bağlantı kurduğu gezegen doğası önem taşır.