Astroloji bilim midir?

Astroloji astronomi, kozmoloji gibi bilimlerden yararlanır, bilimsel teknikler kullanır, ancak kendi başına bir bilim değildir. Zira Astroloji’nin zaman ve mekan kavramları üzerine kurulu bir sistem olduğu için, mekan şartları yinelense de, zamanın kendisini yinelemek mümkün değildir. Bu da bilim vasfından uzaklaşmasına sebep olur. Ama bilimsel yöntemleri kullanarak, daha derin açıklamalarda bulunduğu için bir ilimdir.

Astroloji, göksel cisimlerden yararlanarak, sürekli döngüler içinde olan zamanın kalitesini değerlendirir. Bu anlamda kendine has bir şekilde hem bazı net gerçeklerden yola çıkar, hem de bunların yorumlamasını yapar.

Bu yönüyle, astroloji aslında bilim kavramına pek de uymayan matematiğe benzer. Matematik insanın mantığının bir ürünüdür. Bu mantığa bağlı kalınarak bazı problemleri anlama ve çözmede kullanılmaktadır. Matematik bir yöntemdir, bilim dilidir ve varsayımsaldır. Yani 2 niye 2’dir kanıtlayamayız. Ama 2’yle 2’yi toplayınca 4 edeceğini biliriz. Bunu yorumlayıp, son değer ilk değerden fazladır deriz.

Benzer bir şekilde, matematiğin içinde de bir armoni, uyum ve estetik vardır. Sayıların ve sistemlerin birbirleriyle olan döngüleri sanatsal bir açılımda yaratmaktadır.

Astroloji’de Güneş’in, Ay’ın ve göksel cisimlerin neden, niçin, niye orada olduklarına dair bilgileri kanıtlamaz. Onların hareketlerini değerlendirir, bilgi haline getirir. Mesela Güneş, Ay birleşiminden doğan yeni ayın oluşturduğu hilali gördükten sonra yapılacak işlerin, kişiye değer katacağı bilgisini verir.

Göksel cisimlerin birbiriyle olan döngüleri insanı kendine hayran bırakan bir uyum, estetik vardır. Adeta evrenin sanatı olan bir tabloyu sergiler.

Bu yüzden astrolojiyi bilimsel verilerden yola çıkan, ama bu bilgilerin daha içsel, manevi anlamdaki kırılımlarına da yer veren, sanatsal yönü de olan, bir ilim olarak değerlendirmek daha doğrudur.