Astroloji Nedir?

image055
İnsan hayat boyu, hatta her saniye kendini tanımak, anlamak, anlamlandırmak ister.

Bunun için de, içsel ya da dışsal tüm uyaranları anlamaya, manalandırmaya çalışır.

İçinde bulunduğu şartları, sistemi kavramak için tüm öğeleri değerlendirir. Elle dokunup, gözle gördüğü şeyleri fizik âlem, maddeselleştiremediği gerçekleri ise metafizik âlem olarak tanımlar.

Kafamızı kaldırıp gökyüzüne baktığımızda, ne kadar az şey görsek de, aslında Evren’de Güneş Sistemi üzerinde yaşadığımızı fark ederiz. Dönüp dünyaya baktığımızda da, birçok alt sistemle beraber yaşadığımızı da biliriz.

İşte bu makro ve mikro âlemler arasında yer alan insan, tarih boyunca, kendini tanımlamak, anlamlandırmak için etrafındaki tüm verileri değerlendirmiştir. Bu amaçla anlamaya çalıştığı her dal kendi içinde birçok detaya ulaşmıştır. Biriken tüm bu bilgiler bilim, sanat ya da kültür olarak bizlere kadar aktarılmıştır. Bildiğimiz gibi her biri de kendi içinde birçok detaya sahiptir.

Astroloji, bu insanın kendini anlama sürecinde, makro âlemin yani, Güneş, Ay ve diğer göksel cisimlerden oluşan uzay âleminin gözlemlenmesi sonucu, elde edilen bilgilerin anlamlandırmasıdır.

Astroloji, göksel hareketleri incelerken matematiksel prensipleri kullanır. Tarih boyunca gökyüzü hareketleriyle, yeryüzündeki gözlenen olaylar, eşzamanlılık prensibiyle, bir çeşit istatistik bilgi olarak kaydetmiştir. Dünya, en basit şekliyle Güneş’in aynı noktaya gelmesiyle yılların oluşması gibi, birçok döngüyle iç içedir. Güneş dışındaki diğer göksel cisimleri de benzer döngüler içinde, yeni yıllar, başlangıçlar oluştururlar.

İşte astroloji göksel cisimlerin döngülerinden yararlanarak, yeryüzündeki olayların eşzamanlılığı saptamaya çalışarak, insanın kendisini tanıma, anlama ilimi ve sanatıdır.