Astronomiyle farkı nedir?

Astronomi, hepimizin bildiği gibi, bir bilim dalı olarak göksel cisimleri gözlemleyerek onlar hakkındaki bilgileri araştırır. Güneş sistemi, evren, dünya, yıldızlar, gezegenlere ilişkin çeşitli incelemeler yapar.

Astroloji de her ne kadar aynı verileri kullansa da, yaptığı gözlemlerden manalar çıkarır, bunların insan hayatındaki olaylarla birlikteliğine yani eşzamanlılığına yönelik saptamalarda bulunur.

İnsanlık tarihinde uzun yıllar astronomi ve astroloji bir olarak kullanılmıştır. Bundaki en büyük etken dünyanın güneş sisteminin ortasında sayılmasıdır. Ancak bilimin gelişmesiyle yer merkezli değil de, güneş merkezli güneş sisteminin varlığın saptanması bakış açılarını ve dolayısıyla iki bilgi kaynağını birbirinden uzaklaştırmıştır.

Ancak günümüz dünyasının içinden geçtiği yeni olgularla, metafizik dünyanın sorgulanması, bilimin sorulara başka bakış açılarıyla yaklaşması, kuantum fiziğinin gelişmesiyle birlikte, insanların ‘ben kimim?’ sorusuna cevap arayışı ve ruhsal açılımlar artmıştır. Astroloji de bu soruya en iyi cevap veren bir ilim olarak bize destek vermektedir.

Astronomi genel anlamda daha matematiksel esaslara dayanırken, astroloji aynı esasların daha felsefik açılımlarını yapmaktadır. Bir şekilde zamanı ve kalitesini anlatan saptamalarda bulunmaktadır. Olayların döngüselliğini değerlendirmekte, hiçbir zaman aynı tekrar mümkün olmasa da, belirli periyotlarla gerçekleşen olayları öngörmektedir. Aynı zamanda kişilerin doğum bilgileri üzerinden, bu dünyaya geldikleri, ânın çok özel olduğunu düşünerek, kaderlerini aldıkları ilk solukla ciğerlerine çektiklerini söylemektedir.

Bu bakıştan yola çıkarak genel ve özel yeteneklerini, karakterini, olaylara bakış açısını yorumlamaktadır. Aynı zamanda daha dolaylı, dışardan gelen etkileri de anlatmakta, yaşam boyu karşılaşabileceği olaylara ilişkin saptamalarda bulunmaktadır.