Ay

image121

Tanımı: Dünya’ya en yakın gökcismi olan Ay’ın haritamıza etkileri, Güneş’ten sonra en fazladır. Ay duygusal dünyamızı, en çok nerelerden hoşlandığımızı, hiç düşünmeden verdiğimiz tepkileri, içgüdülerimizi anlatır. Aynı zamanda sıvıları, ifade ettiği için vücut ritmimizi, sağlığımızı ifade eder. Daha besleyici, duyurucu özellikleri anlattığı için annelik sembollüye özdeşleşmiştir. Annemizi, annelikten anladığımızı, domestik, anaç tavırlarımızı temsil eder.

Anahtar Kelimeler: Hayal gücü, hafıza, ruhsal ve fiziksel beden, duygular, tepkiler, hassaslık, doğurganlık, kadınsallık, alıcılık, yansıtıcılıktır.

Olumlu özellikleri: Duyarlılık, besleme, büyütme, annelik, doğurganlık

Olumsuz özellikleri: Duygusal dengesizlik, güvensizlik, ürkeklik, tepkisellik

Burçlara göre etkileri:

Ay Koç’taysa: Sürekli enerjik ve değişen ruh yapısıyla canlı, hızlı, girişkendir. Kimsenin yapmadığını yapmak, ilklere imza atmak, girişimde bulunmak için motivasyonu yüksektir. Bazen çok çocuksulaşır, aşırı isteklerini kontrol edemez.

Ay Boğa’daysa: Sessiz, sakinliğini, huzuru bozmamak için her şeyi biraz ağırdan almak ister. Doyurulma, hazmetme ihtiyacı oldukça gelişmiştir. Olaylara netleşmeden, olgunlaşmadan inanmak istemez. Güven arayışı içindedir.

Ay İkizler’deyse: Merakını ve bildiklerini gizlemek istemez. Her şeye tarafsız bir içgüdüyle yaklaşır, öğrenmek ve anlatmak ister. Sürekli etrafıyla iletişim halindedir. Bazen fazla sığ, basit şeylerle ilgilenir.

Ay Yengeç’teyse: İçgüdüleri, duygusal dünyası aşırı gelişmiştir. Herkesi, her şeyi sever. Aidiyet duygusu yüksek olduğundan geçmişine bağlı milliyetçi ve vatanseverdir. Ailesine, kültürüne, topraklarına bağlıdır.

Ay Aslan’daysa: Sanatsal içgüdüsü gelişmiş, kendini gösterme arzusundadır. Keyif veren, canlı, yaratıcı, eğlenceli zevklere yatkındır. Etrafındakilere ışık saçmaya, artistik yeteneklerini göstermeye bayılır. Kızdığında küstahlaşabilir.

Ay Başak’taysa: Her zaman detaylar dikkatini çeker. Her şeyin en iyisi, en yararlısı, en sağlıksı hakkında bilgisi gelişmiştir. Kendine ait pratik uygulamalarla bu bilgilerini sunmayı sever. Kendini didiklemekten hastalık hastası olabilir.

Ay Terazi’deyse: İnsanlarla ilişkisi, diyalogu, birlikteliklerindeki denge için her şeyi yapar. Uyum, estetik arayışı hücrelerine sinmiştir. Yalnız kalmaz istemediğinden sürekli birliktelikler içindedir. Dengesi bozulduğunda çok zorlanır.

Ay Akrep’teyse: Tutkuyla kendini tanıma, yaralarını deşip deşip daha iyi hale getirme ihtiyacındadır. Kimi, neye zarar verdiğini krizler oluşana kadar anlamaz. Değişim gücüyle her şeye meydan okur.

Ay Yay’daysa: Sürekli yüksek motivasyonda, maceraya yakın, hoşgörülü ve felsefiktir. Dini, uhrevi, kültürel konular üzerinde durmaktan hoşlanır. Hayatı tanımak için, özgürce yaşamak gerektiğine inanır.

Ay Oğlak’taysa: Duygusal dünyası gerçekler ve hedefler üzerine kurulmuştur. İdeallerine varmak için her türlü zorlu şartlara katlanıp, duygularını gizleyip, sonuna kadar çalışabilir. Soğuk, mesafeli, kuralcı duruşu bu yüzdendir.

Ay Kova’daysa: Farklı duygusal yönleriyle ön plana çıkarlar. Farklı şeyleri sever, kendilerini değişik yollarla ifade etmekten hoşlanırlar. Özgürlükçü, eşitlikçi ruh halleri sebebiyle hümanist bir yapıları vardır. Arkadaş çevresini, kalabalık grupları severler.

Ay Balık’taysa: Etrafında olup biten her şeyden etkilendiği için değişen ruh halini önceden kestirmek mümkün değildir. İlhama açık, naif, kırılgan bir içdünyası vardır. Herkese yardım etmek, empati kurmak ister.

Evlere göre etkileri:

Ay 1. Ev’deyse: Anaç yönü, duyguları ya da annesi çok ön plandadır. Sevecen, şefkatli ama sahiplenicidir. Çok sıkılmaya, baskı altında olmaya gelemez. Ruh halinin değişimi çok çabuk belli olur.

Ay 2. Ev’deyse: Maddi konular ve özellikle para çok önem taşır. Aidiyet duygusuyla kolayca sahiplenir. Ama harcamayı da sevdiğinden, istediği stabiliteyi koruyamayıp parasal iniş çıkışlar yaşabilir.

Ay 3. Ev’deyse: Sürekli etrafıyla iletişimde ve hareket halindedir. Durduğunda konuşur, sustuğunda düşünür. Her şeyden ve her konudan bilgisi vardır. Kısa süreli seyahatlerden, alışverişten, ticaretten, eğitimden zevk alır.

Ay 4. Ev’deyse: Ailesi, evi ve geçmişle bağları çok kuvvetlidir. Köklerinden, topraklarından ayrılmak istemez. Ebeveynlerine, anne, babasına özel önem verir. Ama bir o kadar da aile içinde hareketlilik ve değişim gözlenir.

Ay 5. Ev’deyse: Herkes tarafından sevilmek, beğenilmek ve hatta alkışlanmak ister. Zevk almadığı konularla ilgilenmek istemediğinden, her şeyi zevkli hale dönüştürür. Kumar, borsa, piyango ya da sporda fazla risk alabilir.

Ay 6. Ev’deyse: Sağlık, hastalık, hijyen, verimlilik konularında oldukça yeteneklidir. İnsanlara bildiklerini sunmaktan, yardım edip, servis vermekten çekinmez. Detayları abarttığı noktada köle ruhlu davranabilir.

Ay 7. Ev’deyse: Evlilikte, ortak çalışmalarda verimlilik ve iyi şans verir. Evlenmek bir ihtiyaçtır. Eşte ebeveyn özellikleri arar. Uyumlu bir ortam yaratmak en önemli amacıdır. Bu amaç uğruna yalan söyleyebilir. Duygulu ve hassastır.

Ay 8. Ev’deyse: Derin, gizemli konular engel olunamaz bir şekilde merakını çeker. Ne kadar tehlikeli olursa olsun, spiritüalizm, parapsikoloji gibi konularla uğraşmayı sever. Medyumluk, telepati gücü vardır.

Ay 9. Ev’deyse: Felsefik, dini, ahlaki konulara yaklaşımı oldukça erdemli, hoşgörülü ve iyimserdir. Düşünsel ve ruhsal olarak özgür olup, hayatı anlamaya çalışır. Yabancı kültürler, diller, dinler, ülkeler ilgi alandadır.

Ay 10. Ev’deyse: Kariyeri, işi ve mesleği her şeyden önemlidir. Bir çok değişim yaşasa da hedeflerine, taviz vermeden, vazgeçmeden ilerler. Toplum içindeki onuruna, tanınırlığına, başkalarının bakış açısına değer verir.

Ay 11. Ev’deyse: Oldukça hümanist ve idealisttir. Gelecek günler için hep bir planı vardır. Başkalarından aldığı öğütlere, önerilere değer verir. Arkadaşları çok ve değişik ortamlardandır. Sosyal çalışmalara yatkındır.

Ay 12. Ev’deyse: Duygusal dünyasını, kendi gerçeklerini, geçmişini çok ön plana getirmek istemez. Gizli, saklı ilişkiler yaşayabilir. Kendine fazla acıması yüzünden acı çekebilir. Duygularını anlamaya çalışır.