Ay Düğümleri

image139

Tanımı: Güneş ve Ay’ın yörüngelerinin kuzeyde ve güneyde kesiştiği sanal noktalardır. İnsanın dünyaya geliş ve gidiş amaçlarını gösterir. Reenkarnasyona inananlar için bir önceki hayatları, inanmayanlar içinse genetik mirası anlatır. Her iki şekilde de mevcut değerlerimizle, geliştirmemiz gereken yönlerimiz üzerindeki bağlantıyı aktarır. Çok kolay anlaşılması ve uygulanması zordur. Bir hayat boyu süren asıl hayat dersini, planını anlattığı için önemlidir.

Güney Ay Düğümü: Ruhun geçmişini, şu ana getirdiği değerleri anlatır. Otomatik olarak gelişmiş yeteneklerimizi, aktif olan yönümüzü anlatır. Vazgeçilmez kişisel alışkanlıklarımızı, huyumuzu, olayları yorumlayış özelliklerimizi anlatır. hayata başlarken diğer insanlardan farklı olarak gelişmiş yanımızdır. Ancak ilerleyen yaşla birlikte ne kadar bu özellikleri uygulamasak istersek, başarısız olamaya başlarız. Amaç Kuzey Düğüme gitmek olmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Elimizdekiler, yeteneklerimiz, doğal olarak başarılı olduğumuz alanlar, bağlı kaldığımız alışkanlıklardır.

Olumlu özellikleri: Yetenek, fırsatlar, alışkanlıklar, kolaylıklar

Olumsuz özellikleri: Bağımlılık, gelişememe, zorluk, başarısızlık

Kuzey Ay Düğümü: Bu dünyaya geliş amacımızı, gitmek zorunda olduğumuz noktayı anlatır. Yaşantımızın ilk yıllarında bu konularda hiçbir yetenek göstermesek de zamanla, yöneldiğimiz, zorla öğrenmek durumunda kaldığımız alandır. Bize doğuştan verilen yeteneklerimizi bir kenara koyarak, öğrenmemiz gerekenleri anlatır. bunu anlamak için Güney Düğümü çok iyi anlamalı, sonuna kadar kullanmalı, bir basamak yapmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Gitmek zorunda olunan yön, hayatın asıl hedefi, geliştirilecek gereken rol, öğrenilmesi gereken derstir.

Olumlu özellikleri: Başarı, görevini yerine getirme, kendini gerçekleştirme

Olumsuz özellikleri: Yön bulamama, dağılma, kendini gerçekleyememe

Burçlara göre etkileri:

Kuzey Ay düğümü Koç’taysa, Güney Ay düğümü Terazi’deyse: Doğal bir içgüdüyle karşı tarafı düşünür. Hayatı sen, ben diyalogları üzerine kurulmuştur. Denge, uyum, huzur adına çekimser ya da kararsız kalabilir. Artık daha çok ben diyebilmeli, istek ve arzularını ortaya koymakla karşı tarafı kıracağını düşünmemelidir. Kararlı, net ve istekli davrandığında kurmakta zorlandığı dengeyi sağlayacaktır.

Kuzey Ay düğümü Boğa’daysa, Güney Ay düğümü Akrep’teyse: Maddi konular üzerinde fazlaca durur. Eşinin, başkalarının paralarını yönetme konusunda doğal bir yeteneği vardır. Miras, nafaka, prim gibi konularda şanslıdır. Zaman içinde daha çok kendi kaynaklarına yönelmelidir. Kendi parasını, değerlerini korumaya önem vermelidir. Finansla ilgili konularda zorlansa da üstüne gitmelidir. Değer anlayışını geliştirmelidir.

Kuzey Ay düğümü İkizler’deyse, Güney Ay düğümü Yay’daysa: Derin felsefeler, idealler arasında hayatın anlamını değerlendirme konusunda oldukça başarılıdır. Yabancılar, yüksek öğretim, uzak yollarda şansı yaver gitmiştir. Öğrendiği derin bilgileri, çok basit ve yalın bir düzeyde yakın çevresine aktarmayı öğrenmelidir. Büyük düşünmekten vazgeçmeli, pratik ve hızlı olmalıdır. İçerikten çok, bilgiye önem vermelidir. İletişimi geliştirmelidir.

Kuzey Ay düğümü Yengeç’teyse, Güney Ay düğümü Oğlak’taysa: Geçmişine, geleneklerine, kurallarına bağlı kalmanın verdiği kararlılıkla hareket eder. Hayatın zorluklarını mühendis kafasıyla pratik şekilde çözümler üretir, uygular. Artık hayatın daha duygusal, sevgi dolu, yumuşak taraflarını öğrenmelidir. Kurallarını geliştirmeli, daha merhametli davranmalıdır. Hedefleri değil de, sevdikleri üzerine eğilmelidir.

Kuzey Ay düğümü Aslan’daysa, Güney Ay düğümü Kova’daysa: Farklı davranmayı, insanları çarparak etkilemeyi sever. Her zaman sıra dışı özellikleriyle tanınır. Sürüden ayrılan, ama sürünün çıkarlarını gözeten bir yapısı vardır. Yönetilmekten hoşlanmazken yönetim becerileri kazanmalı, insanları babacan bir edayla organize etmelidir. Gururlu, karizmatik, saygın bir duruş yaratmak için enerjisini kullanmayı öğrenmelidir.

Kuzey Ay düğümü Başak’taysa, Güney Ay düğümü Balık’taysa: Başkalarını düşünmek konusunda oldukça hassastır. Siz bir şey istemeden gereken yardımı yapıp ortadan kaybolmuştur bile. Hayatı akışına bırakmıştır. İnsanlara yararlı, faydalı olma teması üzerinde yoğunlaşıp, enerjisini pratik ve verimli kullanmayı öğrenmelidir. İnsanlara yardımcı olurken fayda, zarar hesabı yapıp, uygun bir şekilde destek vermelidir. Dağılmayıp uzmanlaşmalıdır.

Kuzey Ay düğümü Terazi’deyse, Güney Ay düğümü Koç’taysa: Kişisel isteklerini, arzularını ön plana koymaktan çekinmez. İstediklerini alma konusunda cesur ve girişimcidir. Kolay harekete geçer, sürekli motivedir. Şimdi daha çok karşı tarafı dinlemeli, isteklerini anlamalıdır. İlişkiler üzerinden hayat dersleri çıkarmalıdır. Sen, ben dengesini korumayı öğrenmelidir. Tek başına değil, insanlarla yaşadığını anlamalı, nezaketi elden bırakmamalıdır.

Kuzey Ay düğümü Akrep’teyse, Güney Ay düğümü Boğa’daysa: Maddi güvenlik ihtiyacını gidermek için, kişisel kazanımlarını yani parasını, gelirlerini değerlendirmeyi başarmıştır. Elindekilere sıkı sıkıya bağlı, değer bilir yanı güçlüdür. Şimdi parasını, sahip olduklarını korumaktan vazgeçmelidir. Başkalarının kaynaklarını yönetmek, yönlendirmek konusunda harekete geçmelidir. Borç alacak dengesini geliştirmeli, ara sıra risk almalıdır.

Kuzey Ay düğümü Yay’daysa, Güney Ay düğümü İkizler’deyse: Yakın çevresiyle ilişkisi çok güçlüdür. Konuları çok kolay kavrar. Hemen her şeyi bilir, ayaklı gazete gibi dolaşır. Sözleri yerli yerine ve etkileyicidir. Bir müddet sonra bildiklerinin ne kadar sığ, basit olduğunu görmeye başlayacaktır. Daha derinleşmek, bir konuda ustalaşmak için çalışmalıdır. Sadece bilgi değil, deneyimlerle de tecrübelerini artırmalıdır.

Kuzey Ay düğümü Oğlak’taysa, Güney Ay düğümü Yengeç’teyse: Herkesi her şeyi sevmek, korumak, annelik yapmak gibi bir ihtiyaçla etrafındaki sevgiyi artırır. Değer verdiği, koruma altına aldığı şeyler konusunda fazla ısrarcı olabilir. Hayatın sadece sevgi olmadığını, hedefler ve varılması gereken noktalar olduğunu da öğrenmelidir. Doğru bir rotada, taviz vermeden, kararlı bir şekilde çalışmalı, amaçlarını dünyaya getirmelidir.

Kuzey Ay düğümü Kova’daysa, Güney Ay düğümü Aslan’daysa: Yönetsel kabiliyetleri sayesinde her işi organize edebilir. İnsanların neyi, nasıl yapması konusunda gelişmiş bir vizyonu vardır. Yönetimden zevk alır. İnsanları yönetmek, başa geçmek yerine ekip ruhuyla bireysel çalışmayı anlamalıdır. Herkes için radikal, yönetimi deviren, farklı düşünceler üretmeli, kalıplaşmış sistemleri kırmalıdır.

Kuzey Ay düğümü Balık’taysa, Güney Ay düğümü Başak’taysa: İnsanlara yardım etmek için özel yetenekleri vardır. Bir işin nasıl detaylanacağını, hangi basamaklardan oluştuğunu iyi bilir. En düzensiz yeri düzenlemekten zevk alır. Artık detaylarla boğuşup kalmaktan kurtulmalıdır. Büyük resmi görüp, yararlı olacağı konuları da genişletmelidir. Daha fedakar, hassas, herkese yönelik çalışmalıdır. Olayları akışına bırakmayı öğrenmelidir.

Evlere göre etkileri:

Kuzey Ay düğümü 1. Ev’deyse, Güney Ay düğümü 7. Ev’deyse: İkili ilişkilerden yana şanslıdır. Doğal olarak etrafında sevilen, değer verilen birisidir. Yalnız başına hareket etmek istemediğinden eşiyle birlikte olmaktan zevk duyar. Yaşadıkça görecektir ki, kendi isteklerini öne çıkarmayı, daha bencilce davranmayı öğrenmezse başı beladan kurtulmayacaktır. Karşı tarafın iyiliğini düşünürken, kendi çıkarlarını gözden çıkarması gerekmez.

Kuzey Ay düğümü 2. Ev’deyse, Güney Ay düğümü 8. Ev’deyse: Başkalarından elde ettiği gelirler üzerinde etkilidir. Kendisi kazanmak yerine kazanılanları paylaşmak adına rahat davranabilir. Ama hayat artık kendi parasını kazanması, kendi değerlerini koruması yönünde baskı yapmaya başlar. Maddi kayba uğramamak için çalışıp üretmesi, kazançlarını iyi yönlendirmesi gerekmektedir.

Kuzey Ay düğümü 3. Ev’deyse, Güney Ay düğümü 9. Ev’deyse: Hayattan bir çok felsefe kazanmış, öğretilerle dolup taşmıştır. Ahlak, kanunlar, hukuksal düzen konusunda ustalaşmıştır. Erdem ve idealler çerçevesinde hareket eder. Artık hayattan öğrendiği bu üst düzey bilgileri, sadeleştirmek, basitleştirmek zorundadır. Bunları yakınları, komşuları, akrabalarıyla paylaşmalıdır. Felsefik olmak yerine içinde bilgi taşıyan pratik şeyleri aktarmalıdır.

Kuzey Ay düğümü 4. Ev’deyse, Güney Ay düğümü 10. Ev’deyse: Hayat hedefleri uğruna her türlü zorluğun altından kalkabilir. Kişisel ünü, tanınırlığı için mesleğine çok önem verir. İşinde kendini göstermek üzere başarılı adımlar atar. Ancak hayat ona başka bir yöne gitmesi gerektiğini anlatır. Ailesi, evi, yuvası için girişimlerde bulunmalı, kendini onlara adamalıdır. Ailesi, ebeveynleri işinden önce gelmelidir. Her fırsatta ailesine yönelmelidir.

Kuzey Ay düğümü 5. Ev’deyse, Güney Ay düğümü 11. Ev’deyse: Ekip çalışmaları içinde oldukça başarılıdır. Grupları organize etmek, hedef belirlemek, motive etmek, öğütler vermek konusunda uzmandır. Ne kadar sosyal ortamlarda yer alsa da önemli olan bireysel yaratıcılığını, organizasyon gücünü ortaya koymaktır. İnsanları etkilemeli, alkışları kabul etmelidir. İdeallerinin değil, zevklerinin peşinden gitmelidir.

Kuzey Ay düğümü 6. Ev’deyse, Güney Ay düğümü 12. Ev’deyse: Kendini hiç tanımadığı, bir daha görmeyeceği insanlar ya da büyük idealler uğruna adayabilir. Fedakarlığı sayesinde bir çok insana yararlı olur. Ancak artık hizmet verilecek konularda uzmanlaşması gerekmektedir. Tüm detaylara hakim olacak kadar yoğun bir pratik yapmalı, hayalleri gerçekleştirmek için çalışmalı, detaylandırmalı, basamaklamalıdır.

Kuzey Ay düğümü 7. Ev’deyse, Güney Ay düğümü 1. Ev’deyse: Kendini ister istemez öne çıkarır. Girişim, savaşma, liderlik etme arzusu sayesinde gözü kara davranır. Zaman içinde bu davranışların onu ne kadar kabalaştırdığı anlar. O yüzden daha karşısındakine değer veren, nazik, kibar yönlerini sergilemek zorundadır. Birlikteliklerde iki taraf olduğunu unutmamalıdır. Çok ön planda olmak yerine ara sıra cazibeli, çekinik taraf olmayı başarmalıdır.

Kuzey Ay düğümü 8. Ev’deyse, Güney Ay düğümü 2. Ev’deyse: Kendi kazançlarını korumayı, kollamayı özellikle de değerlendirmeyi fazlası iyi bilir. Her işten kazançlı çıkmayı becerir. Hem biriktirmeyi, hem de harcamayı sever. Zaman için kendi kazançlarının yanı sıra başkalarının da gelir kaynakları olduğunu fark etmelidir. Eşinden ya da ortaklaşa işlerden elde ettiği kaynakları da korumayı, geliştirmeyi öğrenmelidir.

Kuzey Ay düğümü 9. Ev’deyse, Güney Ay düğümü 3. Ev’deyse: Yakın çevresiyle, komşularıyla ilişkisi gelişmiştir. Her türlü trafiği, iletişimi, kısa yolculukları sever. Etrafındaki tüm uyaranlarla bilgisini attırır. Öğrendiği bu bilgileri harmanlamak, bir felsefe etrafında toparlamak zamanı gelmiştir. Hayattan öğrendiklerinin sadece basit bilgiler olmadığını, derinlik, anlam ve kendine has kurallar barındırdığını keşfetmelidir.

Kuzey Ay düğümü 10. Ev’deyse, Güney Ay düğümü 4. Ev’deyse: Evinden, ailesinden, sıcak yuvasından pek çıkmak istemez. Ailesinin sevgisiyle de buna gerek duymaz. Ailesinden başka sığınağı yok gibidir. Oysa hayat asıl hedefinin toplumsal arena olduğunu hatırlatır. İşi, mesleği ya da kişisel tanınmasıyla ne yaparsa göz önünde olduğunu kavramalıdır. İnsanların, toplumun önünde yer almak için hedeflerini belirlemelidir.

Kuzey Ay düğümü 11. Ev’deyse, Güney Ay düğümü 5. Ev’deyse: Hayattan zevk aldığı şeyleri göstermek, eğlenmek, yaratıcı yönlerini ortaya koymak konusunda hiç zorlanmaz. Oldukça keyifli, neşelidir. Ancak bu enerjisini gelecek günleri planlamada da kullanmalıdır. Bireysel değil, ekiple çalışmayı öğrenmelidir. Ortak ülküler için yaratıcı olmalıdır. Arkadaşlıklarını zevklerinden üstün tutmalıdır.

Kuzey Ay düğümü 12. Ev’deyse, Güney Ay düğümü 6. Ev’deyse: Detayları ondan iyi görüp, değerlendiren, gerekli, düzenlemeyi yapıp sunan yoktur. Kimin ne eksiği varsa hemen yardım eder. Temiz, titiz, çalışkandır. İlerleyen günlerde insanlara daha falyalı olmak için detaylarla boğuşmaması gerektiğini anlamalıdır. Daha geniş düşünmeli, neyi nasıl olması gerektiğine saplanıp kalmamalıdır. Olaylara müdahil olmamalı, seyretmelidir.