Hava Elementi

Hava elementi burçlarda iletişim ön plandadır.

İlkbaharı ifade eden Sıcak & Nemli doğasıyla bilgiye önem veren, soru soran, diyaloga geçen, fikir alış verişinde bulunan özellikleri ön plandadır. Kavramlar, düşünsel konular, soyut oluşumlar, nesnelik, tarafsızlık, zihinsel aktivite sayesinde ifade bulurlar. Fikir, bilgi, iletişim, paylaşım ön plandadır.

Bazen bu kadar idealist kavramlar arasında gerçeklikle bağlantısı kesilebilir. Fazlaca düşünsel ve kararsız olan, çok yön değiştiren, elle tutulmayan, gelip geçici enerjilerle olumsuz etkiler doğurabilir.

Hava elementi yoğun olan kişiler, en çok Ateş elementi yoğun olan kişilerle anlaşırlar.

el03hava