Jüpiter

image129

Tanımı: Mitolojide Tanrıların Tanrısı olarak kabul edilen Zeus’la özellikleri yönünden sembolize edilmiştir. Maddi, manevi her türlü genişlemeyi, üstünlüğü, zenginliği anlatmaktadır. Büyük kısmet, şans ve fırsatları ifade eder. Her şeyin üst boyutlarını, daha yüksek basamaklarını kapsar. Maddi anlamda zenginliği, ihtişamı anlatır. Manevi olarak da daha ahlaki, felsefik, dini kanunları dile getirir. Bilgi yaymak için daha akademik yolları ve yabancı kültür, uzak yolları kullanır.

Anahtar Kelimeler: Korunan, kollanılan şanslı konular, fırsat, genişleme, büyüme, kısmet, yayılma, açılma, devleşmedir.

Olumlu özellikleri: İyimserlik, hoşgörü, heves, heyecan, gelişim, şans

Olumsuz özellikleri: Aşırı güven, şansa güvenmek, abartı, rehavet

Burçlara göre etkileri:

Jüpiter Koç’taysa: İnsanlara yardım etmek, fırsat vermek için sabırsız davranır. Şansını zorlamaktan çekinmez. Enerjisini olumlu yönden kullanmaktan zevk alır. Bir şeyler yapmak için yerinde duramaz, macerayla iç içedir.

Jüpiter Boğa’daysa: Maddi konularda oldukça şanslıdır. Bu şansı kullanma konusunda da oldukça ağır başlı ama gerektiğinde eli açıktır. Sahip olduklarıyla geliştiğini, değer kazandığını bilir. Bu gücü yararlı kullanır.

Jüpiter İkizler’deyse: İyi niyetini herkesle paylaşmak yüzünden bazen zorlanabilir. Konsantre olup derin düşünemese bile doğru çıkarımlarda bulunmaya çalışır. Fazla konuşup, abartılı davranması iyi niyetindendir.

Jüpiter Yengeç’teyse: Sevdikçe sevildiğinin bilincindedir. Değerlerini korumak için elinden geleni yapar. Varlık bilinci gelişmiş olduğundan cömerttir. Ailesine, vatanına düşkündür. Şefkatini göstermekten mutlu olur.

Jüpiter Aslan’daysa: Babacan tavırları, yönetsel kabiliyetleri, kendine has karizmasıyla dikkat çeker. Çocuksu ruhunu büyütmeye, geliştirmeye çalışır. Küçük şeylerden yetinmediği için bazen abartılı davranıp, gösterişe kaçabilir.

Jüpiter Başak’taysa: Dini, felsefi, tıbbi konularda meraklı, araştırmacıdır. Ancak detaylara gömülerek bütünü kaçırabilir. Kendini geliştirmek için çok çalışmak, çaba harcamak gerektiğine inanır. Temizliğe, hijyene fazla düşkündür.

Jüpiter Terazi’deyse: İlişkilerinden, birlikteliklerinden yana şanslıdır. Adil, iyi niyetli, kibar tarafları sayesinde fırsatlar ayağına gelir. Barış, huzur ve adalet için çalışmaktan mutlu olur. Hayatın renklerini ve ahengini yaşadıkça gelişir.

Jüpiter Akrep’teyse: Bir şeye inanmak, prensip olarak kabul etmek için tüm detaylarına sahip olmak ister. Görülmeyen yanları bulup çıkarmadan, kendine ait bir felsefe geliştirmeden rahat etmez. Sezgileri sayesinde şansın kokusunu alır.

Jüpiter Yay’daysa: Hayatın sırrına varmış, her türlü bilgiyi sentezlemiş, inançlı, hoşgörülüdür. Her türlü kültür ve insanla bir olan, farklı öğretileri incelemiş, dünya vatandaşı olayı öğrenmiştir. Sentezlerini etrafa anlatmak için heyecan duyar.

Jüpiter Oğlak’taysa: Kendini geliştirmek için şansın yardımcı olduğuna inanmaz. Şansı yaratmak için hedeflerini, yaması gereken çalışmaları planlar, projelendirir. Bu arada şansın gelip gittiğini fark etmeyebilir.

Jüpiter Kova’daysa: Gelişimin tek başına olmayacağını, toplumun, insanlığında bunun içinde olması gerektiğini savunur. Farklı görüşleri ve tezleriyle hayatı anlamak peşindedir. Kalıpları kırmak için idealist ve iyimserdir.

Jüpiter Balık’taysa: Kendini maddi, manevi geliştirmenin yolunun, kayıtsız sevgi ve yardımlaşmadan geçtiğini bilir. Uhrevi bir şekilde korunduğunun, hiçbir şeyin tesadüf olmadığının farkındadır. Merhamet dolu, fedakardır.

Evlere göre etkileri:

Jüpiter 1. Ev’deyse: Kendisini ilgilendiren hiçbir konuda küçük düşünmek, azla yetinmek istemez. Daima gelişim ve olgunlaşmadan yanadır. Başarma azmi, iyimserliği, hiç bitmeyen iyimserliğiyle şansı yanında taşır.

Jüpiter 2. Ev’deyse: Maddi kaynakları kullanmasını, değerlendirmesini iyi bilir. Bir şekilde her zaman kazançlı çıkmanın yollarına yakındır. Ama harcamalarında da mütevazi davranmaz. Oldukça cömert ve eli açıktır.

Jüpiter 3. Ev’deyse: Yakın akrabaları, kardeşleriyle ilişkisi sayesinde şansını arar. Kendini ifade etme, görüş bildirme, konuşma konusunda kısa kesmesi, özet gitmesi pek mümkün değildir. En basit konudan bile bir felsefe geliştirir.

Jüpiter 4. Ev’deyse: Aile yönünden, atalarından yana oldukça şanslıdır. Psikolojik alt yapısında varlıklı, iyi yetişmiş bir ailenin izlerini taşır. Evinde aynı gelişmiş zevki ve rahatlığı sergiler. Dini, ahlaki konular önemlidir.

Jüpiter 5. Ev’deyse: Yaratıcı, cesaret gerektiren konularda oldukça şanslıdır. Kendini göstermek konusunda limitleri zorlayıp, risk alabilir. Kazancı da, kaybı da büyük olur. Aşktan, sevgiden yana da azla yetinmeyi sevmez.

Jüpiter 6. Ev’deyse: Çalışma koşulları, ofisi konusunda şanslıdır. Hizmet aldığı ve sunduğu kişilerle ilişkisi gelişime açıktır. Geniş yerlerde, rahat ortamlarda hem yoğun, hem detaylı çalışmak durumunda kalabilir.

Jüpiter 7. Ev’deyse: Hayattaki şansı evlilik ya da ortaklıktan yanadır. Kendinden her anlamda üstün kişilerle kurduğu yakın ilişkiler sayesinde önemli yerlere gelir. Rekabeti abartmadığı sürece hak ettiğini almakta zorlanmaz.

Jüpiter 8. Ev’deyse: Kazançlı olduğu alan kendi kazandıklarından çok, eşinin ya da ortağının getirileri üzerindendir. Başkalarından miras, nafaka gibi konulardan gelen kazançları değerlendirmede fırsatlarla karşılaşır.

Jüpiter 9. Ev’deyse: Bir din adamı gibi etrafına öğütler verip, maddi, manevi mertebe kazanmak için hevesli davranabilir. Kendini geliştirme konusunda oldukça olumlu davranışlarıyla takdir kazanır. Olgun, hikmetli, ahlaklı, bilgilidir.

Jüpiter 10. Ev’deyse: Mesleğinde yükselmek, saygınlığını artırmak için çalışsa da şanslı olduğu da kesindir. Dürüstlükten ödün vermedikçe, üstleri tarafından sevilerek terfi ettirilir. Fırsatları işinde arar, gelişir.

Jüpiter 11. Ev’deyse: Dost meclislerinde, arkadaşlar arasında sevilir, saygı duyulur, önem verilir. Yardım kuruluşları, dernek çalışmalarından yana şanslıdır. kendini göstererek hem maddi, hem manevi anlamda yükselebilir.

Jüpiter 12. Ev’deyse: Evrenin sistemini anlamış, kendinden geçerek kaybolmadığına, tersine var olduğuna inanmıştır. Gizli bir elin her zaman onu koruduğuna inanır. İç aleminin büyüklüğü, zenginliği aşkın, sınırsızdır.