Karşıt

180 derece

Tanımı: İki zıt kutbun birleşmesi ne kadar mümkünse bu açının etkisi de o kadar olumludur. Aralarındaki buzları eritip, bir potada erimek pek mümkün olmaz. Ama yine de iki gezegenin etkisi de ortaya çıkmak için uğraşır. Birbirini engelleme, zıtlaşma adına da olsa, aslında aynı ortak paydada birleşirler. İki enerji birbirine karşıt durduğu için iki tarafta birbirini objektif gözle görebilmektedir. Bir o kadar da eleştirisel yaklaşım içinde olurlar. Olumlu anlamda farkındalık artırıcıdırlar.

Anahtar kelime: Zıtlaşma, kutuplaşma, engelleme, tansiyon, farkındalık

Güneş Karşıtları: Egosunun eksik ya da fazla yönlerini dışardan görebilmektedir. Bazen kendi kendisine çelme taksa da, kendini geliştirme eksiklerini giderme açısından olumlu davranışlar sergiler. Haritanın diğer dinamiklerine bakılarak, gururunu inciten, engelleyen temalar hakkında bilgi edinilir.

Ay Karşıtları: Duygusal dünyasında denge oluşturması, iniş. Çıkışlarını kontrol etmesi pek kolay olmaz. Sevdiği, değer verdiği şeyleri koruma içgüdüsüyle gerilim içine girebilir. Tepki verirken karşı tarafla empati kurmaya çalışarak kendisini daha zorlar, yorar.

Merkür Karşıtları: Olaylar yaklaşımı her zaman daha akılcı olmaktadır. Açı yaptığı gezegenin etkilerini daha mantıklı yöne çekmek için uğraşır. Ancak akıl ve duygu dengesini kurmakta zorlanabilir. Aklını çelen, farklı düşünmesine sebep olan olaylara karşı duyarlıdır.

Venüs Karşıtları: Kişisel beğenisini, çekiciliğini etkilediği gezegenin doğasına uygun olarak ortaya koyar. Kişiliğindeki temalar içinde bir de dışardan nasıl görünüyor, etkileyici mi diye bakma ihtiyacı gelişmiştir. Bu estetik zevklerinin, sanatsal kaygılarının artmasına neden olur.

Mars Karşıtları: Açının etkili olduğu gezegenler sürekli bir çatışma sürtüşme içinde olunur. Kavga etmekten, gücünü göstermekten yana çekimser davranmayan bu enerjiyle baş etmek zordur. Denge kurmak yerine şiddet uygulamayı öne çıkaran bir yapı verir. Olumsuz özellikleri oldukça yorucudur.

Jüpiter Karşıtları: İyilik, gelişim adına oldukça olumlu etkiler taşır. Kişilik üzerinde baskın bir şekilde büyüme isteği, felsefik açılımlar görülür. Özellikle açısal iletişim kurduğu gezegeni genişletmeye çalışan, özelliklerini fazla ortaya çıkara etkiler taşır. Olumsuz anlamda abartıdan uzak durmayı zorlaştırabilir.

Satürn Karşıtları: Karşısında durduğu her ne olursa olsun kısıtlayıcı etkisini kolaylıkla gösterir. Bu yüzden dengeyi bozmanın yanı sıra endişeleri, korkuları da artırır. Tüm çıkışların önüne set vurarak sorunların mutlaka çözüme ulaşması gerektiğini anlatır.

Uranüs Karşıtları: Farklılıkları, marjinalliği anlatan doğasıyla açısal bağlantı sağladığı gezegenin doğasını da değiştirir. Olaylara karşıt, başkaldıran, anarşist bir gözle bakmayı sağlar. Enerjinin durağan değil, sürprizlere açık olarak akmasını sağlar.

Neptün Karşıtları: Etkisi altındaki her şeyi dağıtma, çözme özelliğiyle karşıt durduğu gezegenin etkisini de yumuşatır, puslandırır. Doğru gibi görülen hedeflerin aslında bir yanılgı olduğunu ancak zaman içinde anlamayı sağlar. Kişiliği oluşturan ama görülmeyen tüm etkileri birbirine katmada ustadır.

Pluto Karşıtları: Değişimi hem istemek, hem de ölümüne direnmek bu olmalıdır. Yakıcı, yok edici etkisiyle tüm gerçeklerin üzerinde giyotin gibi durmaktadır. Özellikle açı olarak karşıt durduğu kavramlara dikkat etmek, güçlü etkileri anlamak yerinde olur.