Kavuşum

0 derece

Tanımı: İki gezegenin aynı nokta birleşmesiyle yeni bir enerji oluşur.  Daha güdüsel, çok akla mantığa uymayan, sübjektif, içten gelen enerjileri anlatır. İki enerjinin birleşimi kişiye sabırsızlık, canlılık, çocuksuluk bazen de patavatsızlık verir. Kavuşum durumundaki planetlerin enerjileri birleştiği için bunların niteliklerini ayrı ayrı algılayabilmek güçleşir.

Anahtar kelime: Birleşmek, bütünleşmek, birbirine benzemek, kaynaşmak

Güneş Kavuşumları: Birleştiği gezegenin özelliklerini oldukça artırır. İçinde karizma, yaratıcılık, gösteriş, ihtişam gibi temalar ekler. Yönetici, yönlendirici etkileri vurgular. Kendi has özellikleri ortaya çıkarmakta zorlanmaz. Yakıcı etkisiyle bazen oldukça keskin ve etkilidir.

Ay Kavuşumları:Duygusal, anaç temalar daha göze batar. Hassasiyet, değişkenlik, hareketlilik artar. Sezgiler, duygular, içgüdüler açığa çıkarken, tepkisellik de artar. İşin içinde hep daha sübjektif temalar dahil olur. İniş, çıkışların görülmesi oldukça muhtemeldir.

Merkür Kavuşumları:Birleştiği gezegene mantık, bilgi, iletişim özelliklerini ekler. En sübjektif konuda bile akılcı yaklaşımlar ön plana gelir. Hız, anlama, aktarma özellikleri artar. Zekanın etkisini belli edecek, düşüncelerini ifade edecek özellikler göze çarpar.

Venüs Kavuşumları: İşin içine daha estetik, güzel ve değerli öğeler katılır. İlişkiler, birliktelikler önem kazanır. Nezaket, diploması, iyi ilişkilerin etkisiyle daha olumlu gelişmeler yaşanır. Dişilik, çekicilik, cazibe gibi temalarla daha hoş, zevklere hitap eden eklemeler olur.

Mars Kavuşumları:Birleştiği gezegenin etkisini hırçınlaştırır. Yerinde durmayan, harekete geçmek isteyen, gücünü, enerjisini ifade etmek isteyen etkiler artar. Kavuşum yaptığı gezegene göre iyicil ya da kötücüllüğü şiddetlenir. Kendini ispat için kaba kuvvete baş vurma oranı artar.

Jüpiter Kavuşumları: Hangi gezegenle birleşirse birleşsin maddi, manevi değerini attırır. Ancak sağlam temellere oturmuyorsa beklentilileri gerektiğinden fazla yükselttiğinden fazla abartılı olabilir. Genelde olumlu etkisi fazladır. İşin içine daha üst boyuttaki temaları katmak uygun olur.

Satürn Kavuşumları: Değdiği her şeyi kristalize ettiği için gerçekler kaçılmaz bir hal alır. Kısıtlar, daraltır, zorlaştırır ama sonunda disipline eder. Çok çalışmayla, emek vermekle zorlukları aşmak gerekir. Gerçeklerle yüzleşmek, sorumluluk almak, çaba östermek gerekir.

Uranüs Kavuşumları: Ani, yıkıcı etkisiyle ne zaman, ne yapacağı belli olmaz bir hava verir. İsyankâr, koparıcı, farklı tavırları değişimin habercisidir. Sürprizlere ne kadar hazırlıklı olmak mümkünse etkisi de aynıdır. Reformcu, devrimci, başkaldıran ama hümanist temalara vurgu yapar.

Neptün Kavuşumları: Etkisi altına aldığı şeyler belirginliğini, netliğini, dirayetini yitirir. Dağılan, yoğunlaşmakta zorluk eken enerjileri anlatır. Daha mistik, akıcı, spritüel bir hava, gizem ve naiflik verir. Ancak gerçeklerden uzaklaşıldığı için aldanma riski de vardır.

Pluto Kavuşumları: Güç ve kararlılığın son durağı olarak dönüşüm, değişim kaçınılmazdır. Gizli güçler bir şekilde aktive olacak, her şeyi yeniden yapılandırmak, kurulmuş düzenleri yıkarak kurmak gerekecektir. Güç tutkusu yüzünden ölümüne savaşma tutkusu verir.