Merkür

image123

Tanımı: Güneş’e en yakın ve en hızlı gezegen olarak, Tanrıların Habercisi Hermes’e benzetilmiştir. Zihinsel ve bedensel her türlü alışverişin, trafiğinin temsilcisidir. Düşünmekten, bilgi paylaşımına, konuşmaktan seyahate, öğrenmekten ticarete her türlü akan enerji ve transferi yönetir. Her türlü bilgi ve belge ağını kurar, işletir. Akıl ve ruh arasındaki bağlantı, düşündüklerimiz ve eylemlerimiz arasındaki koordinasyondan sorumludur. Önemli olan içerik değil, aktarmaktır.

Anahtar Kelimeler: İletişim, zeka, mantık, düşünme, aktarım, öğrenme, öğretme, bilgi, bilinç, hız, hareket, beceridir.

Olumlu özellikleri: Akıl, hüner, mantık, ifade gücü, hız, kavrayış

Olumsuz özellikleri: Gerçekleri yanıltma, yalan, dalga geçme, kopyacılık

Burçlara göre etkileri:

Merkür Koç’taysa: Hızla kavrama yeteneği sayesinde, hızla ve keskin bir ifadeyle konuşur. Fikir öncülüğü yapmak için sabırsız davranıp yanlış tanımlamalarda bulunabilir. Bildiğini söylemekten çekinmez.

Merkür Boğa’daysa: Önce iyice düşünmek, kararlarını almadan önce şartları kontrol etmek ister. Yavaş, tane tane, hatta aralarda bolca boşluk vererek konuşur. İfadelerinde güven ve kararlılık ön plana çıkar.

Merkür İkizler’deyse: Dilini, ifade gücünü çok etkili kullanır. Kıvrak zekasıyla her şeye çözüm üretebilir. Çevresinde usta bir yazar, iyi bir hatip, akıllı bir tüccar olarak tanınabilir. İnsanlar fikir danışmak için ilgi gösterirler.

Merkür Yengeç’teyse: Sezgileri mantığının üstünde çalışır. Zaman zaman duygusal kararlar aldığı için aklı karışabilir. Kendini ifade ederken fazla sübjektif olabilir. Hassaslığını akıllıca kullandığında çıkarlarını kullanabilir.

Merkür Aslan’daysa: İfade şekli oldukça etkileyici ve karizmatiktir. Büyük laflar ederek etrafındaki insanları örgütlemeyi, yönlendirmeyi iyi becerir. Yönetsel kabiliyetini zihinsel konularda kullanmak konusunda başarılıdır.

Merkür Başak’taysa: Hem fikirleri, hem de bunların uygulanabilirliği konusunda gerçekçi, pratiktir. Detayları atlamadığından konulara hakimdir. Kendini ifade etmek için dolaysız, basit ama verimli konuşmaktan hoşlanır.

Merkür Terazi’deyse: İlişkiler konusundaki uzmanlığı sayesinde insanlar arasında arabuluculuk yapabilir. Fazla kibar ve nazik konuştuğu için bazen anlatmak istediğini net ifade etmekte zorlanır. Ama her zaman güzel konuştuğu için sevilir.

Merkür Akrep’teyse: Kelimelerin, ifadelerin arkasında saklı kalan gerçekleri de gördüğü için, bazen lafları çok etkileyici hatta yaralayıcı olabilir. Sezgilerini kullanarak aklını ve mantığını keskinleştirir.

Merkür Yay’daysa: Sürekli neşeli, iyimser düşündüğünün aklını toparlamakta, konsantre olmakta zorluk çekebilir. Olaylar karşısındaki fikrini, daha felsefik ve geniş açılımlı ifade etmek yüzünden çok basit gerçekleri kaçırabilir.

Merkür Oğlak’taysa: Düşünceleri üzerine konsantre olup, her birini projelendirip, hayata geçirmek ister. Aklına takılan sorulara mutlaka bir gün bir cevap bulacağını bilir. Ciddi ama uygulamaya yönelik fikirleri vardır.

Merkür Kova’daysa: Yeniliklere açık, iletişim canlısı, özgürlükçü düşünen biridir. Bilgi ve öğrenmek çok önemlidir. Orijinal fikirlere, eşitlikçi iletişime değer verdiği için her fikri savunabilir. Farklı noktaları ifade etmekten zevk alır.

Merkür Balık’taysa: Sezgisellik hem düşünce, hem de hayal dünyasını birbirne yaklaştırmıştır. Olayları kavramakta mantık değil de, duygularını kullanır. Bu da bazı gerçekleri algılamakta zorluk ve kırılganlık verebilir.

Evlere göre etkileri:

Merkür 1. Ev’deyse: Konuşma, anlama, kendini ifade etme yeteneği oldukça gelişmiştir. Düşündüklerini etrafına aktarmak, öğrendiğini paylaşmak için heyecan duyar. Oldukça sevimli, canlı, adeta kıpır kıpırdır.

Merkür 2. Ev’deyse: Paradan çok iyi anladığı için, maddi konularda çabuk fikir üretip, eyleme geçer. Somut değerler, sahip olunanlar önem taşır. İşin hep kazançlı olacak yönlerini düşünme ve eyleme geçme konusunda yaratıcıdır.

Merkür 3. Ev’deyse: Herkese ve her şeye karşı bir cevabı, çözümü ya da fikri vardır. Yakın çevresiyle sürekli temas halindedir. Etrafta olan bitenleri takip eder, komşuluk ilişkilerini çok iyi gözetir. Fikir odaklıdır.

Merkür 4. Ev’deyse: Aile içi iletişim, akıl danışma önem taşır. Anne ve babasıyla ilişkisi fikir birliği çerçevesinde gelişmiştir. Geçmiş kuşakları, atalarını, köklerini araştırma konusunda başarılıdır. Kültürel ve doğal mirası savunur.

Merkür 5. Ev’deyse: Yaratıcı, artistik yeteneği gelişmiş, konuşma ve sunma konusunda başarılıdır. Sanatsal fikirlerini ortaya koymaktan zevk alır. Taklit yeteneği, oyunculuk gücü fazladır. Aşk hayatında renklilikten yanadır.

Merkür 6. Ev’deyse: Bütün detayları gözden geçirme, uygun fikirler üretme ve bunları en verimli şekilde uygulama konusunda uzmandır. Sağlık, hizmet, temizlik, hijyen gibi konularda uzmanlaştığı uygulamaları vardır.

Merkür 7. Ev’deyse: İnsan ilişkilerinde diyalog ve iletişimin gücüne inanır. Sevdiği insanla, eşiyle fikir ve mantık birliğine varmak önem taşır. Fikir çatışması yüzünden sürtüşmeye girse de, mantıklı çözümler üretebilir.

Merkür 8. Ev’deyse: Maddenin arkasındaki gizemi çözmek için her türlü riskli fikre açıktır. Öç almak için aklını ya da dilini keskin bir silah gibi kullanır. Maddi konularda, başkalarının paralarını yönlendirmek için akılcı çözümler üretebilir.

Merkür 9. Ev’deyse: Yüksek öğretim, akademik çalışmalar konusunda heveslidir. Ahlaki, dini konuları inceleyerek erdemli, hukuksal çözümler bulmaya çalışır. Yüzeysel, basit bilgileri derinleştirmekten, anlamlandırmaktan hoşlanır.

Merkür 10. Ev’deyse: Toplum tarafından fikirleri, söylemleriyle anılır. Yaptığı işte ya da mesleğinde iletişim kabiliyetini vurgular. Her türlü trafiğe ve hareketliliğe açık işlerde başarı kazanarak, hedeflerine varır.

Merkür 11. Ev’deyse: Dostlarıyla fikir ve bilgi paylaşımı içindedir. Ekip, dernek, cemiyet gibi sosyal oluşumların içinde iletişim konularıyla ilgilenir. Gelecek günlere yönelik projelerde bilgi birikimini paylaşır.

Merkür 12. Ev’deyse: İç dünyası ne kadar hareketli, hassas olsa da bunları başkalarıyla paylaşmaktan çekinir. Düşüncelerini ifade etme konusunda zorlanır. Duygusal fikirler üretip yanlış ifadelerde bulunabilir. Oysa kendi dünyasında fikirlerini idealize etmektedir.