Neptün

image135

Tanımı: Gökyüzünde keşfedilme sürecinde bile netleşmeyen temalar ön plana çıkmıştır. Kendisini net olarak göstermeyip, yanıltıcı davranmış, adeta simgelediği kavramları aktarmıştır. Gerçeklikten uzaklaşan, bir türlü ele gelmeyen, sis perdesine takılan, derin Denizlerin Tanrısı Poseidon’un etkisini üzerinde barındırır. Gerçeği tamamlayan hayal dünyasıyla birleşip bir bütün olmayı anlatır. Hayal, ilham, esin, ruhsallık sağlar. Gözlerini kapatıp transa geçmeyi, uyuşmayı, egoyu aşmayı anlatır.

Anahtar Kelimeler: Fanteziler, aşkınlık, kendinden geçme, dağılma, bir bütün içinde yok olma, hayallere ulaşmadır.

Olumlu özellikleri: Ruhsal farkındalık, yaratıcılığın üst boyutu, ilham, aşkınlık

Olumsuz özellikleri: Dağılma, çözülme, uyuşma, bilinçsizlik, netleşmeme

Burçlara göre etkileri:

Neptün Koç’taysa: Hayallerini gerçekleştirmek için savaşmaktan çekinmez. İdeallerine ulaşmak adına motivasyonu güçlüdür. Ancak bazen kendi yarattığı hayal kahramanlarıyla uğraşmak zorunda kalabilir.

Neptün Boğa’daysa: Maddi kaynaklarını gerçekçi değerlendirmekte zorlanır parasal konuları ya çok idealize eder, gözünde büyütür, ya da yokmuş gibi davranır. Gelir kaynağı ilhama dayalı işler, netleşmeyen projeler olabilir.

Neptün İkizler’deyse: Aklını, fikirlerini çeşitli sezgi ve fantezilerle süsler. Yakın çevresi için esin kaynağıdır. İfade tarzı, sözcükleri olukça etkileyici, büyülüyici, zaman zamanda gerçeklikten uzaktır.

Neptün Yengeç’teyse: Her şeyde sevecek, merhamet duyacak, sarıl sarmayacak bir yön bulur. Oldukça sıcak, şefkatlidir. Ailesi, vatanı, sevdikleri için her türlü fedakârlığı yapabilir. Kendini kurban etmekten çekinmez.

Neptün Aslan’daysa: Hayallerini gerçekleştirmek için yaratıcı, sanatsal yönünü kullanır. Ancak egosu konusunda hassastır. Kendisini beğenme, değerli bulma anlamında gerçeklerden uzak davranabilir. Kendine güveni ya fazla, ya da azdır.

Neptün Başak’taysa: Başkalarına yardımcı olmak, hizmet etmek, özen göstermek için kendini kul, köle hatta kurban eder. Mütevaziliğinin, çalışkanlığının, detaycılığının sonu yok gibidir. Ayrıntılara saplanıp kalabilir.

Neptün Terazi’deyse: İlişkilerde gerçekleri görme konusunda zorlanabilir. Karşı tarafa gerektiğinden fazla değer vererek, onu gözünde fazla büyütüp hayal kırıklığı yaşayabilir. İlişkinin cazibesinin hayaline kapılıp gidebilir.

Neptün Akrep’teyse: Göremediği gerçekleri sezgileri sayesinde derin bir şekilde hisseder. Bunun verdiği güçle risk alacak kadar rahat hareket eder. Aynı zamanda uyuşturucu maddelere, bağımlılıklara yatkındır.

Neptün Yay’daysa: İyimser, hoşgörülü yönü fazla gelişmiştir. Ne olursa olsun ona zarar gelmeyeceğini düşündüğünden her şeye heyecanla yaklaşır. Macera yaşamak için gözü kapalı hareket eder. Değişime teslim olmuştur.

Neptün Oğlak’taysa: Hayalleri gerçekleştirmek için karamsarlığa kapılsa da ağır ve kararlı adım atar. Fırsatlar eline geçtiğinde yapıcıdır. Herkes için yararlı idealler belirleyip bunları inşa ederek, kendini de rahatlatır.

Neptün Kova’daysa: Farklı, marjinal icatları, fikirleri derin hayal dünyasında geliştirir. Duygu ve bilgi işbirliği içinde kendinden geçerek, insanlık için hareket eder. Bazen de tamamen ayrı bir yönde, herkese isyan içindedir.

Neptün Balık’taysa: Kendini derin bir denizde, sonsuz okyanusta görüp, süzülerek yaşar. Olayları anlamak içi uğraşmak yerine akışına bırakarak içinde hisseder. Gerçek dünyayla bağlantısını kurmak için imajları çok iyi kullanır.

Evlere göre etkileri:

Neptün 1. Ev’deyse: Kendisini net olarak ortaya koymaz, varla yok oluğunu anlamak zordur. Ancak oldukça hassas, hayal gücü gelişmiş, naif kişilerdir. Beklenmedik iyilik ve fedakarlıklarda bulunmaktan çekinmezler.

Neptün 2. Ev’deyse: Para kazanma ve harcama konusunda çok da gerçekçi oldukları söylenemez. Maddi ihtiyaçlarını gidermek için olmadık dengesizlikler yaşayabilirler. Ancak sezgilerini kullandıklarında fırsatları yakalarlar.

Neptün 3. Ev’deyse: Fikirlerinde, sözlerinde, ifadelerinde hoş bir tını, duygusallık vardır. Aktarma biçiminin etkisiyle insanların hayallerini süsler, akıllarında bazı imajlar oluşturur. Ama doğru bilgiyi aktarmakta zorlanabilir.

Neptün 4. Ev’deyse: Aile içindeki hassasiyet, fedakârlık genlerine işlemiştir. Derin bir duygusal bağ ile ebeveynlerine, atalarına bağlıdır. Göbek bağını kesmek istemez. Evinde hayallerini gerçekleştirme imkanı bulur.

Neptün 5. Ev’deyse: Yaratıcılığı had safhada incelmiştir. En naif, kırılgan temalardan etkilenir. Aşırı hassas olduğu için aşktan yana hayal kırıklıkları yaşayabilir. Kendini ortaya koyma konusunda zorlanabilir.

Neptün 6. Ev’deyse: Çalışma koşullarında gerçekçi davranması zordur. Altında çalışanlara fark etmeden amiri gibi davranmaya başlar. Onlar için aşırı hassaslaşıp, kendini feda edebilir. Sağlık, hijyen konularında endişelenebilir.

Neptün 7. Ev’deyse: Eşi ve evliği hakkında zaman zaman gerçekçi davranmakta zorluk çeker. Beklentileriyle gerçeklerin uyup uymadığına bakmadan, fedakarlığa devam edip, hayal kırıklığı yaşayabilir.

Neptün 8. Ev’deyse: Gizli konular, bilinmeyen konular üzerine gitmekten zarar göreceğini düşünmez. Ölüm ve ölüm ötesi konulardaki algısı herkesten daha hassastır. Risk alırken gerçekçilikten uzak davranır.

Neptün 9. Ev’deyse: Sezgilerinin gücüyle hayatı bir üst basamaktan gördüğünden emindir. Bu yüzden gerçeklikten uzaklaşıp, fazla idealist hale gelebilir. Dini, mistik, ilahi konularda ilhama açıktır. Öngörüleri doğru çıkabilir.

Neptün 10. Ev’deyse: Toplumsal tanınırlığında, işinde, kariyerinde hayal kırıklıklarına açıktır. Gerçekçi hayat hedefleri koymak, bu yönde kararlı hareket etmekte zorlanabilir. Ancak ilhama açık konularda oldukça başarılı olur.

Neptün 11. Ev’deyse: Arkadaş çevresinde merhameti, fedakârlığı ile tanınır. Hayır kuruluşlar, toplumsal vakıf ve derneklerde yer alıp, insanlık adına çalışmalar yapabilir. Sosyal çevresini mistik hayallerini gerçekleştirmek adına kullanabilir.

Neptün 12. Ev’deyse: Bilinçaltı, hayal dünyası aşırı gelişmiştir. Kendi egosunu, kişisel etkiliğini bir kenara bırakmış, sadece başkalarına yardım eder hale gelmiştir. Rüyaları, hayalleri oldukça gerçekçidir. Aşırı hassas ve kırılgandır.