Pluton

image137

Tanımı: Güçlü bir değişimle yeni doğma temasını, özdeşleştiği Yeraltı Tanrısı Hades’in karanlık güçlerinden alır. Transform gerektiren bir azimle, her türlü acıyı yaşayıp yok olmayı, ama küllerinden yeniden doğmayı anlatır. Kalıcı, radikal değişimleri, geri dönülemez başkalaşımları ifade eder. Etkisi yavaş, kalıcı ve köklüdür. Direnmek olsa olsa acıyı daha da artırır. Değişime ayak uydurmaları, dağılan parçaları yeniden düzenlemelidir.

Anahtar Kelimeler: Arınmak, tümüyle temizlenip yenilenmek, stratejik planları rezive etmek, ölüm kalım savaşı ve güçlü dönüşümdür.

Olumlu özellikleri: Dönüşmek, yeniden meydana gelmek, gücü elinde tutmak

Olumsuz özellikleri: Manipülasyon, tahakküm kurmak, insafsızlık

Burçlara göre etkileri:

Pluton Koç’taysa: Her türlü güç savaşına girmek için sabırsızdır. Ancak donanımını tam yapmayıp ve kararlılık göstermeyince sadece güç göstermek uğruna zarar görebilir. Güçlü bir lider alt yapısı vardır.

Pluton Boğa’daysa: Maddi konular, kişisel serveti üzerinde yoğun bir enerji taşır. Parasız kalmakla yok olmayı bir tutabilir. Kaynaklarını değerlendirmek, yatırımlarını korumak için sonuna kadar savaşır. Değerleri uğruna acıya direnir.

Pluton İkizler’deyse: Kendini ifade etmek için sözlerine, konuşmalarına özen gösterir. Çok güçlü bir hitabet yeteneği vardır. Ancak sözlerinin ağırlığı altında ezilebilir. Fikirleri çok değerli ve güçlüdür.

Pluton Yengeç’teyse: Ailesinden kalan değerlerle çok etkili, yönlendirici, karizmatik bir kişi olabilir. Atalarının mirasını korumak, kollamak için sonuna dek savaş verir. Zorluklara mücadele etmekten geri durmaz.

Pluton Aslan’daysa: Kararlı, azimli, yönetsel tavırları yüzünden güç savaşları içine girmiş, egosunu törpülemek zorunda kalmıştır. Yaratıcı yanının gelişmesiyle çok önemli bir gücü elinde tuttuğunu fark etmiştir.

Pluton Başak’taysa: İnsanlara faydalı olmak, yarar sağlamak, verimlilik için sonuna kadar uğraşır. Tıbbi, sağlıkla ilgili, hizmete yönelik alanlarda büyük değişimlere açıktır. Uzmanlaşmanın önemini kavramıştır.

Pluton Terazi’deyse: İlişkilerinde gücü ve gizemi seçer. Mafya gibi ilişkiler içine girmekten rahatsız olmaz. İlişkiler ve birliktelikler yoluyla güçlendiğini, değişip dönüştüğünü fark etmiştir.

Pluton Akrep’teyse: Yaptırım gücünü, değişim arzusunu çok ortaya koymak istemezse de, değişimin kökten ve en derinden olması gerektiğini bilir. İktidar hırsı yüzünden kendi kendisine acı vermekten zarar görmez.

Pluton Yay’daysa: Özgür olma, hayatı felsefelerle anlama konusunda oldukça tutucu bir yapısı vardır. Deneyimlemek istediği şeyden geri döndürmek kolay kolay mümkün olmaz. Öğrendiklerinden ders alıp, bunları etrafına yayar.

Pluton Oğlak’taysa: Dünyanın düzeni değiştirmek için temelleri sarsmaktan korkmaz. Hedeflere varmak için yeterince disipline olunduğunu, doğru planların yapıldığını anlamak konusunda kararlıdır.

Pluton Kova’daysa: Devrimlerin, hürriyettin, eşitliğin en büyük güç olduğunu savunur. Ancak kendi düzeni içinde düzen yıkan bir şekilde davranmayı kabul eder. Dönüşümle elde ettiklerini insanlığın yararına sunmak için uğraşır.

Pluton Balık’taysa: Yaşamın daha naif, sisli tarafının üstünde güç odakları oluşabilir. Yüksek değer taşıyan, duygusal yetenekleri vardır. İnsanları etkileyip, gözlerini kapatmak için hislerini etkili bir biçimde kullanır.

Evlere göre etkileri:

Pluton 1. Ev’deyse: Güç odağı olmaktan, insanları gücüyle etkilemekten hoşlanır. Yaşamının bir bölümünde önemli kişisel değişimler yaşayabilir. Kararlı, tutkulu bazen de korkutan yönüyle etrafına çekici gelir.

Pluto 2. Ev’deyse: Parasal konularda yoğun bir çaba ve mücadele içine girebilir. Kaybetmek korkusu geliştiğinden her türlü önlemi alıp şartları kazançlı çıkacağı şekilde etkilemek ister. Sıkıntı duysa da, bazen sıfırdan başlamak zorunda kalabilir.

Pluto 3. Ev’deyse: Düşünceleri, fikirleri ve söylemleriyle insanları ürkütür ama etkilemeyi de başarır. Yakın çevresi, komşuları, akrabalarıyla ilişkisi kuvvetli bir güç dengesi üzerine kurulmuştur.

Pluton 4. Ev’deyse: Aile içinde yaşadığı travmaların etkisi derin olmuştur. Anne, babası ve ailesindeki diğer büyüklerle önemli sürtüşmeler, güç savaşları yaşamış olabilir. Aldığı derslerle güçlenmiş, oldukça etkili bir kişi olmuştur.

Pluton 5. Ev’deyse: Sevdiği şeyler, zevkleri, aşkı için her türlü acıya, dönüşüme hazırdır. Yaratıcı, sanatsal yönünü ortaya koymak için zaman zaman despot davranabilir. Anlaşılması zor, ama etkileyici eserler verebilir.

Pluton 6. Ev’deyse: Hastalık, sağlık, temizlik ve hijyen konularında aşırı hassas olabilir. İnsanlar hizmet etmek için bu alanları seçip, sonuna kadar araştırmalar yapıp, edindiği bilgileri ve uzmanlığını çok önemli bir şekle dönüştürür.

Pluton 7. Ev’deyse: Evlilik, birliktelik hem korku uyandıran, hem de yaşayıp acılarından ders alması gereken bir güçtür. Eşi sayesinde önemli bir dönüşüm, başkalaşım yaşamak durumundadır. Sonrasında insanlara danışmanlık verebilir.

Pluton 8. Ev’deyse: Sezgilerini, hislerini gizli bir silah olarak kullanıp, insanları etkiler. Gücünü göstermek, kanıtlamak konusunda hırslı ve ısrarcı davranabilir. İstediklerini yaptırma konusunda tehditkar ve zorba olabilir.

Pluton 9. Ev’deyse: Dini, ahlaki konular, uhrevi şeylerle ilgili gücünü kullanarak hayatı anlamaya çalışır. Yaşamı deneyimlemek için sınırsız bir yolculuğa çıkmaya hevesli, idealleri uğruna fanatiktir. Önemli olan inancını güçlendirmektir.

Pluton 10. Ev’deyse: İşi, mesleği yoluyla yaşadığı denişim ve dönüşümler göz önünde olur. Hırsı uğruna her türlü eleştiriye rağmen hedeflerinden ayrılmaz. Başarılı olmak için her türlü gücü kullanır. Kariyerini baştan inşa eder.

Pluton 11. Ev’deyse: Arkadaşları, dostları gizemli, güçlü, karizmatik kişilerdir. Mafya ya da gizli örgütlerle işbirliği içinde olmaktan çekinmez. Sosyal düzen için aranan, ama çekinilen kişilerdendir.

Pluton 12. Ev’deyse: Bütün gücünü kendini arındırmaya, egosunu aşmaya, herkese yararlı olmaya yönlendirmiştir. Güç savaşlarından korkar, kayba uğrayacağını düşünür. O yüzden açıkça değil, gizli savaşlar içinde olur.