Satürn

image131

Tanımı: Uzun yüzyıllar boyunda Güneş sistemin en dışındaki gezegen olarak bilinmiştir. Zamanı, sınırları, engelleri anlatan Zaman Tanrısı Kronos’la anılmıştır. Bu dünya üzerindeki zaman ve mekanımızı, salt gerçeklerimizi, sorumluluklarımızı, çabamızı anlatır. Hayalde kalan şeyleri kristalize etmeye, ete kemiğe büründürmeye, disipline etmeye yarar. Bu konuda zorluklarla baş etmek için korku, endişe ve tereddütleri de aşmayı sembolize eder. Zorluklardan başarı bekler.

Anahtar Kelimeler: Sorumluluk, çaba, disiplin, kısıtlama, sınırlama, dondurma, zorlama, korku, çaba, görev ve yükümlülüktür.

Olumlu özellikleri: Konsantrasyon, gerçekleştirme, azim, ciddiyet

Olumsuz özellikleri: Korku, endişe, karamsarlık, yasaklama, daralma

Burçlara göre etkileri:

Satürn Koç’taysa: Girişim gücünü, azmini göstermek konusunda oldukça zorlanır. Enerjisini doğru kanalize edemediğinden başı beladan kurtulmaz. Bazen de harekete geçmekte, aktif davranmakta ağır kalır. Motivasyon sorunu yaşar.

Satürn Boğa’daysa: Parasal konularda zorluklar, engeller yaşar. Kazançlarını artırmak ve değerlendirmek konusunda disipline davranır. Maddi kayıplardan yana endişe ve korku taşıyabilir. Sahip olmak isterken engellenir.

Satürn İkizler’deyse: Aslında bilgiye, öğrenmeye meraklıyken, en çok zorlandığı konu öğrenmek, anlamak ve aktarmaktır. Konuşma, anlama zorluğu çekebilir. İletişim konusunda çalışarak bu eksiğini kapatabilir.

Satürn Yengeç’teyse: Sevmek, merhamet göstermek gereken konularda zorlanır. Aileden gelen bazı zorlukları aşmak için zorlu bir mücadele vermesi gerekir. Kadersel karamsar etkiler taşıdığına inanır, sıkıntı duyar.

Satürn Aslan’daysa: Ne kadar güçlü, karizmatik, yönlendirici olsa da zorlukları aşmak için fazlasıyla zorlanabilir. Gururu, onuru kırılsa da sorumlulukların altından kalkmayı becerir. Yaratıcılığın sıkıntısını yaşar.

Satürn Başak’taysa: Çalışma konusunda her türlü sorunla, kısıtlamayla baş eder. Çok çalışıp, takdir görmemesine rağmen yılmaz. Detaylı analiz ve hesap gerektiren konulardan ne kadar uzak durmak istese de, bu alanda çalışması gerekir.

Satürn Terazi’deyse: İçindeki sınırlı, dengeli yapıyı ilişkileri de taşır. Zaman zaman soğuk, mesafeli görülse de saygı duyulur. Kibar, hassas, sanatçı yönünü geliştirmek için çalışır.

Satürn Akrep’teyse: Tutkuları için çok çalışmak, engelleri aşmak, korkuları yenmek zorunda kalır. Sorumlulukları uğruna ölüp ölüp dirilir, ama vazgeçmez. Kararlı, azimli, gerekirse risk alan yapısıyla kapalı bir kutu gibi sır doludur.

Satürn Yay’daysa: Hayat yolunun ne kadar çetin ve sarp olduğunun farkına varır. Kendine özgü dersler çıkarmak için hevesli ve açıktır. Öğrendiklerini geliştirmek, başkalarına aktarmak için disipline hareket eder.

Satürn Oğlak’taysa: Gücünü, azmini hedeflerine ulaşmak konusunda kullanır. İradesini sonuna kadar kullanıp, sınırlardan dışarı çıkmak istemez. Olgun, dayanıklı yapısıyla karamsar ama kararlı bir şekilde yol alır.

Satürn Kova’daysa: Aklı, bilgisi sayesinde zorlukları yener, mücadelesinde bilgiyi kullanır. Duygusallıktan uzak hareket ettiği için, soğuk ve mesafeli olarak algılanır. İdeallerini gerçekleştirmek için çalışır.

Satürn Balık’taysa: Duygularını disipline etmek, hassasiyetinin üstüne gitmek için çalışır. Kaybetmek, dağılmak, yararlı olamamaktan korkar. Başkalarının yararına olacak projelerde sorumluluk alır. Sezgilerini kullanmada zorlanır.

Evlere göre etkileri:

Satürn 1. Ev’deyse: Kişisel kurallarına bağlı, disiplinden ödün vermeyen, sorumluluklarının farkındadır. Olaylara gerçekçi, karamsar yönden bakarak çözüm üretmeye çalışır. Yaşından olgundur, hatta yaşlı görünür.

Satürn 2. Ev’deyse: Maddi çıkarları ve kazançları konusunda korku yaşar. Tutumluğu fazla ciddiye alıp cimri davranabilir. Maddi konulardaki kısıtlamaları aşmak için, çok çalışmak gerektiğini iyi bilir.

Satürn 3. Ev’deyse: Düşüncelerini ifade etmek konusunda sıkıntı yaşar. Konuşması ağır, ölçülü, karamsar hatta bazen sıkıcıdır. Ama fikirleri projelendirmek, gerçekleştirmek konusunda ciddiye aldığı için başarılıdır.

Satürn 4. Ev’deyse: Aile üzerinden yaşadığı zorluklar yüzünden çabuk olgunlaşması, sorumluluk alması gerekmiştir. Ebeveynlerinden kalan bazı kadersel etkileri aşmak için çaba göstermesi gerekir.

Satürn 5. Ev’deyse: Yaratıcı, sanatsal konularda, kişisel özgünlüğünü ortaya koymakta zorluklar yaşar. Hayattan zevk almakta, eğlenmekte spontan değil de disipline davranmaya inanır. Çocuklarla ilgili sorumluluklar alması gerekir.

Satürn 6. Ev’deyse: Çalışma koşulları ne kadar zor, yalnız ve kasvetli olsa da, çalışmaktan yorulmaz, detaylara hakim olana kadar tekrar tekrar uğraşır. Sağlığa dikkat etmesi gerektiğini bazı zorluklarla karşılaşınca anlar.

Satürn 7. Ev’deyse: Hayatta en zorlandığı alan evlilik ve yakın ilişkileridir. Gerektiğinden fazla olgun ve ağır davrandığı için karşı taraftan engellerle karşılaşır. İlişkileri çok ciddiye alması sebebiyle sorunlarla uğraşmak zorunda kalır.

Satürn 8. Ev’deyse: Ölüm, ölüm ötesi ve gizemli konulardan korkar, çekinir, endişelenir. Aynı şekilde başkalarının paraları konusunda da bazı zorluklar yaşar. Borç verdiği geri gelmez, beklediği parayı almakta sorun çıkar.

Satürn 9. Ev’deyse: Yüksek eğitim, yabancı diller, kültürler alanında ciddi zorlukları aşmak durumundadır. Her türlü engele rağmen hayatın daha geniş, aydınlık yayını görmeye çalışır. İdeallerine sahip çıkar, geliştirir.

Satürn 10. Ev’deyse: Toplumsal alanda zorluklarla karşılaşsa da koyduğu hedeflere varmak için sonuna kadar çalışır. Ünlü olmak, tanınmak için ciddi bir mücadele vermesi gerekir. Bunun sonunda da disipliniyle tanınır.

Satürn 11. Ev’deyse: Gelecek günlere karşı oldukça karamsar ve endişelidir. Umutlarını geliştirmek konusunda arkadaşlarından gelen öğütleri, önerileri ciddiye alır. Gruplar için sorumluluk gerektiren işler ona verilir.

Satürn 12. Ev’deyse: Yalnız yaşamak, korkularıyla yüzleşmek, derin gerçeklere eğilmek yüzünden zarar görebilir. Kontrol edilemeyen zorlukları aşmak için çalışması yeterli olmayabilir.