Sentez ve Gölge Burç nedir?

Sentez Burç

Kişinin doğum haritasındaki hesaplamaya göre, en fazla değer alan nitelik ve elemente göre belirlenen, yoğun olarak etki altında olduğu burçtur. Yani kişinin popüler olarak Güneş burcu bilinse de, en çok etki altında kaldığı burçtur. Kişi bu özelliklerini fark etmeden, en doğal şekilde ortaya koyar. En çok kendini bu şekilde ifade eder, gösterir.

Gölge Burç

Kişinin yine gezegen bilgilerine göre en az değer alan Nitelik ve Elemente göre belirlenen, en az etkili olan burçtur. Eksik yönü, zayıf özelliklerini anlatır. Bu gölge yan genelde yakın çevre, ilişkiler üzerinden tamamlanır. Kişi eksiğini gidermek için, fark etmeden bu özellikleri fazla olan kişilerle ilişki kurar.

Verilen örnekte kişinin Güneş burcu Yengeç olsa bile, gezegenlerin ağırlıklarıyla sentez burcu Balık özellikleri daha aktif olacaktır. Hatta kişinin gölge burcu Yengeç olduğu için en az Yengeç özelliklerini gösterecektir. Bu da bildiğimiz Güneş burcunun aslında haritanın bütünüyle değerlendirilmesi zorunluluğunu vurgular.