Üçgen

120 derece

Tanımı: Birbirine üçgen yapan gezegenler aynı element ve aynı doğada olduklarından birbirine benzeyen temaları paylaşırlar. Adeta aralarında bir denge, doğal bir akış, paslaşma vardır. Her türlü etki hiçbir zorlama gerek kalmaksızın birbirini bulur. Olumlu enerjilerden yana şans otomatikman gelir. Ama olumsuz kombinasyonlarda da kendiliğinden akan zor enerjiler altında kalıp zorlanabiliriz.

Anahtar kelime: Çabasız gelen enerji, denge, rahat akış

Güneş Üçgenleri: Önemli, güçlü etkiler sayesinde hiç zorlanmadan başarı yakalamak mümkündür. Tabii ki tam tersine zorlu konuları değiştirmek içinde engeller hiç fark etmeden olayın içinde yer bulur. Böyle bir etkide, enerji gelen ya da kaçak yapan yerleri tespit etmek önem taşır.

Ay Üçgenleri: Duygusal temalar, iniş çıkışlar olaylarının vazgeçilmez unsurlarıdır. Hızlı değişimler, tepkisel davranışlar yadsınamaz gerçeklerdir. Kişilik özelliklerinin içinde her zaman hassasiyet, aidiyet ihtiyacı baş gösterecektir. Kadınlar, anaç figürlerden yana her zaman bir yardımlaşma olacaktır.

Merkür Üçgenleri: Tersini vurgulayan temalar olmadıkça kişinin mantık çizgisi net bir şekilde ortaya çıkacaktır. En duygusal durumda bile mantıklı bir çözüm bulacaktır. Düşüncelerini ifade etmek konusunda oldukça rahat, çabasız ve dolaysız olacaktır. Dilinin ayarını tutmakta da zorlanacaktır.

Venüs Üçgenleri: Estetik duygular, beğenilme arzusu aktif olacaktır. Kişiliği oluşturan unsurlara uyum, ahenk arayışını da eklemek gerekir. Özellikle bağlantı kurdu gezegene olumlu, geliştirici, değerli özellikler aktaracaktır. Güzelliğini, zevklerini diğer gezegen üstünde de gösterecektir.

Mars Üçgenleri: Enerjisini göstermek için başka gezegenden de yararlanacak, etkisini attıracaktır. Ancak kötücül etkiler taşımaya yakın olduğundan bunduğu yer ve içeriğine göre etkisi iyi ya da kötü yönde artacaktır. Bağlantı kurduğu gezegenleri dikkatle incelemek gerekir.

Jüpiter Üçgenleri: Bolluk, bereket getire, artırıp bollaştıran etkisiyle bağlantı kurduğu gezegeninde oktavını artıracaktır. Daha geniş, rahat ve büyük davranmanın etkisiyle abartıdan uzak kalmak mümkün olmayabilir. Genelde olumlu etkiler taşıdığı için değdiği gezegeni de daha iyimser kılacaktır.

Satürn Üçgenleri: Zorluklar, mücadeleler bir şekilde halledilmesi gereken konular üzerinde yer alır. Açı kurduğu gezegeni kısıtlama, sınırlama, sorun çıkarma adına etkileyecektir. Olumlu etkiler taşıması zor olduğundan açılarının da kötücül etkileri karakterin daha zorlandığı alanları gösterir.

Uranüs Üçgenleri: Beklenmedik konuları, sürprizleri anlatan gezegenin kurduğu akıcı enerjilerle etkisi, elektrik gibi akıcı olacaktır. Ucuna değdiği şeyleri çarpacağı kesindir. Gelişmeye açık konuları daha modern ve teknolojik hale getirebilir. Ancak tutunamamış konularda sarsıcı, koparıcı etkiler taşır.

Neptün Üçgenleri: Kişiliğin hayallere açık, esinler alan, hayalci tarafını anlatır. Etkileşim içinde olduğu gezegene de ruhsal açılım verir. Ancak bu dünyanın sınırlarına uymak konusunda sorun yaşayabilir. Gezegenin özelliklerini dağıtıp, belirginliğini azaltır.

Pluto Üçgenleri: Kişinin zaten yeterince dönüşüme açık, sancılı özelliklerini anlatmaktayken, açı yaptığı gezegene de bu etkileri zorlanmadan aktaracaktır. Açının doğası gereği aralarında karşılıklı paslaşmayla iyicil ya da kötücül etkiler net bir şekilde artacak, ortaya çıkacaktır.